Spring over hovedmenu

Fysisk anstrengende arbejde og lav indflydelse øger risikoen for hjertesygdom

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 27-06-2017

Sygeplejersker med fysisk anstrengende arbejde i kombination med lav indflydelse i jobbet havde en øget risiko for hjertesygdom sammenlignet med sygeplejersker med moderat fysisk arbejde og høj indflydelse i arbejdet. Det viser et studie blandt 12.000 sygeplejersker i Danmark.

Nylig forskning tyder på, at kvindelige sygeplejersker med høj fysisk aktivitet på jobbet har en øget risiko for hjertesygdom. Men risikoen ser ud til at være lavere for de kvinder, som er meget fysisk aktive i fritiden, selvom dette ikke helt kan fjerne den øgede risiko. Hjerte-kar-sygdom er ifølge WHO den hyppigste dødsårsag i verden og ifølge European Cardiovascular Disease Statistics fra 2012 også den hyppigste blandt voksne kvinder i samtlige europæiske lande.

Forskerne, som står bag disse undersøgelser om sygeplejersker i Danmark, undersøgte også i samme studie, om indflydelse i arbejdet kunne ændre sammenhængen mellem fysisk krævende arbejde og risikoen for hjertesygdom. Med indflydelse i arbejdet menes i dette tilfælde at have mulighed for at tilrettelægge ens daglige arbejde og dermed måske bedre mulighed for at tage pauser og fordele det tunge arbejde i løbet af dagen.

Forøget risiko for hjertesygdom på 46 procent

Resultaterne af analyserne viser, at den højeste grad af fysisk aktivitet på arbejdet i kombination med lav indflydelse giver en forøget risiko for hjertesygdom på 46 procent sammenlignet med en referencegruppe med moderat fysisk aktivitet på arbejdet og høj indflydelse i arbejdet. Derimod var sygeplejersker med samme høje niveau af fysisk aktivitet på arbejdet og høj indflydelse i arbejdet ikke udsat for en øget risiko for hjertesygdom.

Sygeplejersker fulgt over en 20-årig periode

Forskerne havde adgang til spørgeskemadata fra 1993 for ca. 12.000 kvindelige, danske sygeplejersker mellem 45 og 64 år fra Den Danske Sygeplejerskekohorte. I spørgeskemaet havde sygeplejerskerne svaret på, hvilket niveau af fysisk aktivitet, de vurderede at have på arbejdet, og i hvilken grad de havde indflydelse på deres arbejde. I Landspatientregisteret kunne forskerne dernæst følge antallet af indlæggelser for hjertesygdom for denne gruppe over en 20-årig periode.

Ifølge hovedforfatteren til studiet, forsker Karen Allesøe, tyder resultaterne på, at der er en forstærket negativ effekt ved kombinationen af det mest fysisk krævende arbejde og lav indflydelse i arbejdet:

-Blandt sygeplejersker med det mest fysisk krævende arbejde er det kun dem, der samtidig oplever at have lav indflydelse på deres arbejde, som er i særlig risiko for at få hjertesygdom. Det ser desuden ud til, at risikoen bliver forstærket ud over det, man ville forvente, hvis man så på risikoen ved de to faktorer hver for sig, siger forsker Karen Allesøe.

Mere indflydelse kan muligvis forebygge hjertesygdom

Hun henviser til et belgisk studie, som er udarbejdet i et samarbejde med professor Andreas Holtermann fra NFA, der viser, at psykosociale faktorer kan have en forebyggende effekt for risikoen for hjertekarsygdom ved fysisk anstrengende arbejde. I dette tilfælde blev mænds risiko for hjertekarsygdom ved hårdt fysisk arbejde betydeligt mindre, hvis de samtidigt oplevede god social støtte fra ledere og kolleger på jobbet:

-Alt i alt indikerer dette, at man ved at forbedre visse psykosociale faktorer på arbejdet kan opnå en forebyggende effekt blandt personer med fysisk krævende arbejde. Man kan derfor muligvis forebygge hjertesygdom hos folk med det mest fysisk krævende arbejde, både ved at nedsætte den fysiske belastning og ved simpelthen at give dem mere indflydelse på tilrettelæggelsen deres eget arbejde, slutter Karen Allesøe.

I studiet er der tale om iskæmisk hjertesygdom

Iskæmisk hjertesygdom betyder, at man har nedsat ilttilførsel til hjertemuskelen, hvilket skyldes forsnævrede eller blokerede kranspulsårer.

Samarbejdspartnere bag studiet

  • Syddansk Universitet.
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • Københavns Universitet.
  • University of Toronto, Canada.

Læs den videnskabelige artikel

Allesøe K, Holtermann A, Rugulies R, Aadahl M, Boyle E & Søgaard K. Does influence at work modify the relation between high occupational physical activity and risk of heart disease in women? Int. Arch. Occup. Environ. Health. DOI 10.1007/s00420-017-1207-1

Se tidligere nyheder om resultater fra det samme studie

Fysisk krævende job øger kvinders risiko for hjertesygdomme.

Forhøjet blodtryk og et fysisk krævende job kan være en farlig cocktail for kvinders hjerter.

Læs slutrapporten til Arbejdsmiljøforskningsfonden om projektet

Karen Allesøe & Karen Søgaard. Fysisk aktivitet på arbejdet og risiko for iskæmisk hjertesygdom blandt kvinder. Marts 2017.

Find det belgiske studie og den danske nyhed

Yderligere oplysninger

Forsker Karen Allesøe, Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse, Region Hovedstaden eller forskningschef Andreas Holtermann