Spring over hovedmenu

Seksuel chikane kan føre til sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Annemette Grant Larsen - 18-04-2017

Er man udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet, kan en af konsekvenserne være søvnproblemer. Og det kan forklare en del af langtidssygefraværet, viser ny forskning.

Ansatte, der er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, har mere sygefravær end andre. Det viser ny forskning som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har gennemført i samarbejde med Københavns Universitet.

Undersøgelsen viser, at langtidssygefraværet er 60 procent højere hos personer, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Langtidssygefravær er fravær på mere end 30 dage. Ifølge undersøgelsens forskellige målinger er mellem en og fire procent udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet.

Som noget nyt har forskerne undersøgt, om en del af sammenhængen mellem uønsket seksuel opmærksomhed og sygefravær kan forklares af søvnproblemer. Undersøgelsen viser, at ni procent af sammenhængen mellem seksuel chikane og sygefravær kan forklares af problemer med at sove. 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført undersøgelsen i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og gæsteforsker ved NFA, Kirsten Nabe-Nielsen, som har stået i spidsen for undersøgelsen, siger:

- Det er interessant at se, hvordan uønsket seksuel opmærksomhed påvirker kroppen. Men kun en lille del af sygefraværet kan forklares ud fra problemer med at sove. Hvad resten skyldes, ved vi ikke. 

Sjofle vittigheder og berøring

I alt 2.640 deltog i undersøgelsens første runde og 4.341 deltog i undersøgelsens anden runde.  De har svaret på, om de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for de seneste seks måneder. Via et register har forskerne fulgt deres langtidssygefravær i to år efter. 

Uønsket seksuel opmærksomhed er verbal og fysisk adfærd af seksuel karakter, som er uønsket, stødende eller sårende og ikke gengældt. Det kan fx være berøringer, kommentarer eller sjofle vittigheder.

Undersøgelsen bygger på to spørgeskemaundersøgelser. De er gennemført i forbindelse med to projekter om mobning på arbejdspladsen: `Mobning og chikane på arbejdspladsen´ og det såkaldte MODENA-projekt om sammenhængen mellem mobning, chikane og helbredsskader. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført begge undersøgelser. MODENA-projektet er gennemført i samarbejde med Bispebjerg Hospital, Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus og Psykiatrisk Hospital i Aarhus.  Oplysningerne om sygefravær stammer fra forskningsregistret over sygedagpenge og sociale ydelser.

Flere får sygefravær efter mobning

Samme undersøgelse har også kigget på sammenhængen mellem mobning, søvn og sygefravær. Forskerne har nemlig undersøgt, om mobning hænger sammen med søvnproblemer, og om det kan være med til at forklare sygefraværet. 

Ifølge undersøgelsen har mellem fem og 10 procent oplevet at blive mobbet på deres arbejde. Og mobning fordobler risikoen for langtidssygefravær.  Her forklares 13 procent af langtidssygefraværet af søvnproblemer. 

Læs mere om sygefravær og mobning 

Læs mere om sygefravær og mobning på forskningsprojektets hjemmeside 

Læs den videnskabelige artikel

Nabe-Nielsen K., Gryderup M., Lange T., Andersen J., Bonde J., Conway P., Garde A, Høgh A., Kaerlev L., Rugulies R., Hansen Å. The role of poor sleep in the relation between workplace bullying/unwanted sexual attention and long-term sickness absence. [Epub ahead of print]. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2016. DOI: 10.1007/s00420-016-1136-4

Yderligere information

Gæsteforsker ved NFA Kirsten Nabe-Nielsen