Spring over hovedmenu

Derfor skal I arbejde med social kapital

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 20-12-2018

Det er vigtigt at arbejde med social kapital. Og det betaler sig, viser forskning.


Måske kører det fint i dit team. I har en god leder, I hjælper hinanden, I har en fælles forståelse for arbejdsopgaverne, og I er gode til at kommunikere. Men der skal mere til for at få det fulde udbytte af jeres indsats.

Social kapital handler om ledelse og samarbejde, og om værdien af de ressourcer, der er i samarbejdsrelationerne. I de enkelte teams, mellem teams, mellem ledelse og medarbejdere og på arbejdspladsen som helhed.

Og det betaler sig at arbejde med social kapital. Det viser de studier, der er lavet på arbejdspladser, der arbejder med det. Samtidig er det blevet vigtigere i takt med, at selvledelse bliver mere og mere udbredt, hvor afdelinger og teams arbejder sammen uden, at arbejdet bliver koordineret og styret af ledelsen. Det viser en rapport om social kapital.

- Det er meget vigtigt at have fokus på samarbejdet mellem de forskellige teams og afdelinger, som ellers kan arbejde forbi hinanden uden gensidig tillid, for lidt kommunikation og med forskellige opfattelser af opgaven. Så risikerer man, at kvaliteten i arbejdet bliver dårligere, siger psykolog og seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter, NFA, Vilhelm Borg, der står bag rapporten.

Lavere sygefravær og større engagement

Et nyt forskningsprojekt på seks mejerier bekræfter, at det er relevant at arbejde med social kapital.

Undersøgelsen viser, at arbejdet med social kapital førte til bedre psykologisk velbefindende, mere engagement og arbejdsglæde, højere selvvurderet produktivitet og lavere sygefravær blandt medarbejderne. Forhold som normalt antages at have betydning på bundlinien.

Gennem projektet afprøvede forskerne nogle generelle metoder, som alle arbejdspladser kan bruge. 

- Det kan måske lyde lidt svært at arbejde med social kapital, men grundlæggende handler det om at involvere medarbejderne og bruge deres viden og ideer til at finde de flaskehalse, som forhindrer dem i at udføre deres arbejde bedst muligt. På den måde kan man arbejde systematisk med ledelse og samarbejde på arbejdspladsen, siger cand.scient.pol. og seniorforsker på NFA, Thomas Clausen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.    

Uudnyttede muligheder

Projektet på mejerierne viser, at der især er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem de forskellige afdelinger.

- Mange arbejdspladser har tilsyneladende mere fokus på de enkelte teams og det, der foregår indenfor teamet, end på samarbejdet mellem teams. Der finder vi lidt en gråzone, som har betydning både for produktionen og arbejdsglæden, siger Thomas Clausen.

I temanyhedsbrevet kan du læse mere om, hvordan I kan arbejde med social kapital, og hvad I kan få ud af det.  

Hvad betyder social kapital – en definition

Begrebet social kapital fokuserer på de eksisterende og potentielle ressourcer, der findes i samarbejdsrelationerne på en arbejdsplads. Disse ressourcer handler bl.a. om, hvordan man samarbejder, kommunikerer om opgaveløsningen og hjælper hinanden. Social kapital drejer sig også om at have tillid til hinanden, at have en fælles tro på, at ens indsats nytter, og at man kommer i mål med opgaven. Social kapital findes i tre forskellige former for relationer på arbejdspladsen:

  1. Samlende social kapital handler om samarbejdsrelationer mellem kolleger, der arbejder tæt sammen i det daglige, fx i et team eller en afdeling.
  2. Brobyggende social kapital handler om, hvordan medarbejdere i forskellige teams eller afdelinger arbejder sammen på kryds og tværs.
  3. Forbindende sociale kapital handler om samarbejdsrelationer mellem ledere og medarbejdere, dels mellem medarbejdere og den nærmeste leder og dels mellem medarbejderne og den øverste ledelse. 

Kilde: Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen, NFA, 2014 og seniorforsker Thomas Clausen, NFA.

Læs mere om social kapital

Yderligere oplysninger

Temanyhedsbrev om social kapital på arbejdspladsen

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om social kapital på arbejdspladsen udsendt torsdag den 20. december2018.

Læs hele temanyhedsbrevet her