Spring over hovedmenu

Kan man organisere sig ud af smerter?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Annemette Grant Larsen - 17-12-2018

Hvad betyder organisation og ledelse i forhold til at undgå fysisk overbelastning og smerter? Det skal ny forskning blandt sosu’er kaste lys over.

Gennem de seneste år har der været et stort fokus på at forebygge fysiske arbejdsbelastninger og muskel- og skeletbesvær hos ansatte i ældreplejen. Mange døjer nemlig med smerter.

Tidligere forskning på området har især haft fokus på medarbejderen og på forflytninger og forflytningsteknikker. Men nu skal et nyt projekt ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøge, hvordan andre niveauer i organisationen spiller ind i forhold til fysiske belastninger, smerter og brug af hjælpemidler.

- Vi har ikke knækket koden i forhold til forebyggelse af smerter blandt sosu’er. Håbet er, at projektet vil give ny viden om, hvilke konkrete indsatser på organisations-, ledelses-, team- og medarbejderniveau, arbejdspladsen bør fokusere på for at forebygge fysisk overbelastning og muskelskeletbesvær, forklarer forsker og projektleder Kristina Karstad Meyland fra NFA.

Meget omfattende data

Projektet bygger på et stort datasæt, DOSES, hvor forskerne har besøgt 20 plejecentre og fulgt 1.500 beboere og 550 medarbejdere i et år.

Her har de blandt andet lavet observationer af forflytninger og brug af hjælpemidler, målt medarbejdernes fysiske aktivitet og fået viden om smerter.

Samtidig har de indsamlet information om en lang række forhold i arbejdet. Fx om normering, beboernes fysiske og psykosociale funktionsniveau, om afdelingslederen gennemfører forebyggende indsatser mod muskelskeletbesvær, og om indretning af fællesarealer og bolig.

Det er de informationer, som forskerne nu vil bruge til at kigge på, i hvor høj grad smerter, fysiske belastninger og brug af hjælpemidler er bestemt af faktorer på organisations-, ledelses-, team og individniveau.

Også brugbar i andre brancher

Håbet er, at den nye viden også vil kunne bruges i andre brancher, der ligesom ældreplejen er karakteriseret af fysisk krævende arbejde og arbejde i teams. Fx i industrien og Bygge & Anlæg.

Projektet gik i gang 1. april 2018 og er treårigt.

Det hedder ´Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær´, og det er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Samarbejdspartnere i projektet

  • Professor Alex Burdorf, University of Rotterdam, Holland 
  • Professor Karen Søgaard, Syddansk Universitet.

Yderligere oplysninger

Forsker Kristina Karstad Meyland, NFA

NFA’s temanyhedsbrev om sosu’ers arbejdsmiljø

Ovenstående artikel indgår i NFA’s temanyhedsbrev om sosu’ers arbejdsmiljø, som blev udsendt den 17. december 2018.