Spring over hovedmenu

Al forebyggelse af mobning starter med os selv

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 07-03-2019

Er I gode til at håndtere konflikter, inden de eskalerer? Har I en positiv omgangstone, en god feedback-kultur, og oplever I få eller ingen uretfærdigheder på arbejdspladsen? Så har I gode muligheder for at forebygge mobning på arbejdspladsen.

Hvis I på arbejdspladsen er bevidste om en god omgangstone og om at udstråle en positiv og imødekommende adfærd på arbejdspladsen, så er I godt på vej:

-Al forebyggelse af mobning starter med en øget bevidsthed om ens egen ageren. Derudover er det vigtigt at sætte fokus på, hvilken kultur der er på arbejdspladsen, om ledere og medarbejdere og kollegerne indbyrdes er gode til at tale sammen og til at tage konflikterne i opløbet, og om der er en konstruktiv feedbackkultur. Det siger Eva Gemzøe Mikkelsen, erhvervspsykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi fra Syddansk Universitet.

Samtidig påpeger Eva Gemzøe Mikkelsen, at man som arbejdsplads bør kigge på, om der er en høj grad af retfærdighed på jobbet, eller om nogen oplever, at der er kolleger, som favoriseres, mens andre står tilbage med de kedelige rutineopgaver. Som hovedregel er det dog relevant for alle arbejdspladser at arbejde med at forebygge mobning:

-Der er syv trin, man som arbejdsplads med fordel kan følge (se nedenfor, red.), og som står i vores håndbog ’Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’, siger Eva Gemzøe Mikkelsen. Hun har i mange år forsket i forebyggelse af mobning, og hun har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at forebygge og håndtere mobning.

Håndbogen bygger på et toårigt forskningsprojekt om forebyggelse af alvorlige konflikter på arbejdspladsen, og den er skrevet i samarbejde med den nyligt pensionerede professor Annie Høgh fra Københavns Universitet.

Nye opdaterede råd (til håndbog om forebyggelse)

Spørger man Eva Gemzøe Mikkelsen, hvad håndbogen fra 2010 skulle indeholde, hvis den skulle genudgives i dag, peger hun først og fremmest på, at den mobningspolitik, der er beskrevet i håndbogen, skulle være endnu mere detaljeret:

-Man skal tænke på at kvalitetssikre hele vejen igennem, når man udarbejder mobningspolitikken. Det vil sige, at man skal dybt ned i detaljerne og beskrive præcis, hvem der har ansvar for hvad, hvad man skal gøre i konkrete og specifikke tilfælde, fx præcis hvilken rolle lederen eller HR spiller, også hvad man gør i forhold til den, der udpeges som mobber eller oplever sig som mobbet. Og så er det vigtigt at understrege kollegernes rolle, dvs. hvad de kan gøre for at stoppe begyndende mobning. Vidner til mobning har nemlig også et ansvar.

Eva Gemzøe Mikkelsen forklarer videre, at forskere er begyndt at sætte særligt fokus på vidnerne til mobning. Vidner er kolleger, som ser eller overhører krænkende handlinger, og som derfor kan spille en afgørende rolle ved at gribe ind i tide og dermed være med til at forebygge, at konflikter udvikler sig yderligere over tid og bliver til decideret mobning. Sammen med Tine Ravn Holmegaard har hun derfor udviklet et forskningsbaseret værktøj: ”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning”, som virksomheder kan bruge i arbejdet med at forebygge konflikter og mobning.

De fleste mobbere er helt almindelige ansatte

Mobning opstår ifølge Eva Gemzøe Mikkelsen primært som en følge af forhold i virksomhedens kultur eller i dens arbejdsmiljø. Risikoforhold er fx en negativ omgangstone, oplevelser af uretfærdighed, uklarheder om hvem, der har ansvar for hvad, forandringsprocesser, der ikke håndteres ordentligt eller lav ledelseskvalitet:

-Mange sager om mobning opstår som følge af, at konflikter, der måske har ligget og ulmet, pludselig bryder ud i lys lue. Den svageste part i en konflikt vil kunne opleve sig mobbet. Mobning handler som udgangspunkt derfor ikke om onde personer men om helt almindeligt ansatte, slutter Eva Gemzøe Mikkelsen.

Forebyggelse i praksis

I praksis kan man inddele de forebyggende indsatser i følgende syv overskrifter, som bliver uddybet i håndbogen: ’Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen” :

  1. At indføre en mobningspolitik.
  2. At minimere eller fjerne risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø
  3. At sætte fokus på kommunikation og omgangstone.
  4. At arbejde med at ændre en negativ kultur.
  5. At øge lederes kompetence til at forebygge og håndtere mobning
  6. At rekruttere og forfremme de rigtige folk.
  7. At håndtere sager om mobning.

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen – en håndbog, NFA og CRECEA, 2010 side 23.

Find værktøjer og videoer til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger og mobning

Håndbog om forebyggelse af mobning, Mikkelsen EG og Høgh A, NFA og CRESEA, 2010.

Værktøjet Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning (BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside). ”Grib ind" er et forebyggelsesværktøj og skal derfor ikke anvendes på de arbejdspladser, hvor der er erkendte problemer med mobning eller svære konflikter. Værktøjet er afprøvet på ni arbejdspladser i 2013, og det er herefter tilpasset de erfaringer, der blev høstet i forbindelse med afprøvningen, ligesom der er tilføjet gode råd fra organisationerne.  

Grib ind: forebyg mobning og styrk jeres kollegaskab og Grib ind: Godt kollegaskab uden mobning er to videoklip om værktøjet "Grib ind".
 
 "Vagtplanen" er en video, som viser et eksempel på en uløst personalekonflikt.

"Arbejdsmyren" er en video, der viser et eksempel på, hvad der kan sker, når nogen gør noget anderledes.
 
Læs mere om mobning på amid.dk: Mobning kan forebygges med viden, dialog og fælles handlingsplan.