Spring over hovedmenu

Flere samtidige påvirkninger på arbejdet øger gravides risiko for fravær fra arbejdet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 17-12-2019

Risikoen for fravær fra arbejdet var næsten 3 gange højere for gravide, der var udsat for 4-5 påvirkninger samtidig, end hos gravide uden disse påvirkninger, viser forskning.

Jo flere påvirkninger gravide kvinder bliver udsat for på jobbet på samme tid, desto større er risikoen for, at de melder sig syge fra arbejdet under deres graviditet. Det gælder fravær fra arbejdet, der både omfatter almindeligt sygefravær og fravær i relation til graviditeten. 

Det viser resultaterne fra en undersøgelse af, hvordan udsættelse for flere påvirkninger i arbejdsmiljøet på samme tid påvirker gravide kvinders fravær fra arbejdet. 

Fem påvirkninger blev undersøgt 

Konkret har forskerne undersøgt sammenhængen mellem fravær fra arbejdet og fem specifikke påvirkninger i arbejdsmiljøet

 • høje krav i arbejdet
 • lav indflydelse på arbejdet
 • arbejdsstilling (stående og gående arbejde)
 • arbejdstid udover almindeligt dagarbejde
 • løft på arbejdet.

Påvirkningerne er udvalgt, fordi tidligere undersøgelser viser, at de hver især øger risikoen for fravær hos gravide. 

Flere samtidige påvirkninger øger fravær

- Risikoen for fravær var næsten 3 gange så stor, hvis de gravide kvinder var udsat for 4-5 påvirkninger i arbejdet, sammenlignet med gravide kvinder, der ikke var udsat for nogen af påvirkningerne i arbejdet. Vores undersøgelse bekræfter dermed resultater fra de få tidligere studier, der er gennemført, siger seniorforsker Karin Sørig Hougaard fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som er en af forskerne bag undersøgelsen. 

Undersøgelsen viser også, at risikoen for fravær steg med antallet af påvirkninger, kvinderne var udsat for. Det vil sige, at jo flere påvirkninger, desto større risiko for fravær.

Det vil derfor ifølge Karin Sørig Hougaard være relevant at undersøge, hvordan man mest effektivt kan mindske risikoen for fravær blandt gravide kvinder - fx om det vil nedsætte risikoen for fravær at mindske antallet af daglige påvirkninger på arbejdet.

Forskellige påvirkninger har indflydelse på fravær under graviditeten

I perioden 2005-07 var over 2/3 af alle gravide kvinder i Danmark fraværende fra deres arbejde i mere end 4 uger, viser undersøgelsen ’Analyse af graviditetsbetinget fravær’ udgivet af Beskæftigelsesministeriet i 2010. Fraværet omfattede både fravær på grund af selve graviditeten og fravær på grund almindelig sygdom. 

- Der er derfor et stort potentiale for at forebygge fravær hos gravide kvinder i Danmark, siger Karin Sørig Hougaard. 

Den hidtidige forskning har vist, at mange forskellige påvirkninger på arbejdet kan øge risikoen for, at gravide kvinder har fravær. Påvirkningerne er dog primært undersøgt hver for sig, selvom de fleste kvinder er udsat for flere påvirkninger på samme tid. Der mangler derfor mere viden om sammenhængen mellem flere påvirkninger i arbejdsmiljøet og risiko for fravær blandt gravide kvinder for at kunne komme med anbefalinger, der kan begrænse deres fravær. 

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af danske og norske forskere. Den er baseret på svar fra 50.142 gravide kvinder, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen ’Bedre Sundhed i Generationer’. Forskerne har kun anvendt data fra kvinder, der angav, at de arbejdede mindst 30 timer om ugen. 

Informationer om kvindernes arbejdsforhold stammer fra spørgeskemaundersøgelsen, mens forskerne indhentede informationer om kvindernes fravær fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (Den Registerbaserede Evaluering Af Marginaliseringsomfanget).

Andre resultater fra projektet

Forskerne har også undersøgt sammenhængen mellem psykosocial belastning og løft på arbejdet som to samtidige påvirkninger i forhold til væksten af det ufødte barn og graviditetens længde. 

- Overordnet set viste vores resultater, at barnets vækst blev påvirket af, hvor meget kvinden løftede. Derudover havde den gravides psykosociale belastning også betydning for, om barnet var i risiko for at blive født væsentligt mindre eller større end normalt for den graviditetsuge, som barnet blev født i, siger Camilla Sandal Sejbæk, post.doc på NFA. 

Disse resultater er omtalt mere udførligt i NFA’s udgivelse ’Ny Viden 2018’ (se side 74). Se eventuelt også link til den videnskabelige artikel om resultaterne. 

Samarbejdspartnere 

Undersøgelsen er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem forskere fra

 • Det Nationale Forsknings¬center for Arbejdsmiljø
 • Københavns Universitet
 • Bispebjerg Universitetshospital
 • Københavns Professionshøjskole
 • Aarhus Universitet
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge.

Læs de videnskabelige artikler

Yderligere oplysninger 

Post.doc Camilla Sandal Sejbæk og seniorforsker Karin Sørig Hougaard, begge NFA