Spring over hovedmenu

Forskere udvikler positive mål for sikkerhed, sundhed og trivsel

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 04-12-2019

Opstil positive mål i stedet for kun at have øjnene rettet mod at kontrollere og tælle ulykker og sygefravær. Det var et af budskaberne på en konference om Vision Zero i bygge- og anlægsbranchen på NFA den 21. november 2019.

Det er ikke nok at have systemer og procedurer for arbejdsmiljøarbejdet. Man skal også arbejde med kultur og ledelse, hvis man vil ønsker at integrere Vision Zero som en del af virksomhedens strategi. Og det er der flere bygherrer og entreprenører i bygge- og anlægsbranchen der vælger i disse år. Vision Zero er en ny måde at indtænke arbejdsmiljø som en mere langsigtet og integreret del af forretningsstrategien og ledelsesfilosofien.

120 personer fra alle dele af byggebranchen var samlet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) den 21. november for at få inspiration til, hvordan tankerne fra Vision Zero kan bruges til at forbedre samarbejdet i byggebranchen.

 - En af de ting, man kan gøre, er at opstille positive mål for processen, frem for kun at have øjnene rettet mod kontrol og at tælle alt det, man ikke vil have, såsom ulykker og sygefravær. Sådan sagde seniorforsker Pete Kines fra NFA, som har været med til at udvikle Vision Zero.

Forskere udvikler positive mål 

Vision Zero-strategien, som blev lanceret i 2017 i en stor kampagne, er ved at have stor tilslutning også blandt danske virksomheder. På verdensplan har over 7.000 virksomheder tilsluttet sig. I Danmark har 24 virksomheder tilsluttet sig kampagnen, og syv organisationer er partnere. En af de grundlæggende elementer i kampagnen er de syv gyldne regler, der handler om at integrere arbejdsmiljø med forretningen og resten af virksomhedens opgaver (se boks længere nede).

I et nyt forskningsprojekt er en række europæiske forskere i gang med at undersøge, hvordan man kan opstille positive og proaktive mål for hver af reglerne. 

 - Vi har været optaget af at udvikle nogle nye typer af mål, benchmarks eller KPI’er (Key Performance Indicators). Har man for eksempel haft en ulykke på arbejdspladsen, gælder det om at sikre, at man har processer, der gør, at man lærer noget af det, der konkret er sket og ikke kun har fokus på antallet af sygedage, fortæller Pete Kines. 

Forskerne har både spurgt virksomheder fra hele verden og kigget i den videnskabelige litteratur for at kunne opstille nogle evidensbaserede mål. Foreløbigt er der udviklet syv fakta-ark med tilhørende KPI’er, som er ved at blive afprøvet. Det forventes, at de vil blive offentliggjort endeligt i efteråret 2020.

 - Vi har haft fokus på at opstille nogle mål om processer, der integrerer sikkerhed, sundhed og trivsel i virksomhedernes hverdag. Eksempelvis ved at have et mål om, at man ikke kun bruger de daglige morgenmøder til at tale om opgaver, men også at til at tale om, hvordan sikkerhed, sundhed og trivslen er på arbejdspladsen. På den måde får man mulighed for at håndtere tingene i opløbet, før det går galt, siger Pete Kines. 

Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er måltallene i sig selv, der er vigtige, men det at få sat nogle gode processer i gang.  

 - Topledelser er glade for tal, og de er glade for at kunne måle, at der er fremskridt. Derfor kan måltal også på de mere bløde områder som arbejdsmiljø og kultur være et redskab til at få temaerne højere op på dagsordenen i virksomhederne. Men det er processerne, vi er interesserede i at sætte i gang, det er ikke tallene i sig selv, der er interessante, siger han.

Ny indstilling til arbejdsmiljøarbejdet

Deltagerne på konferencen havde anledning til selv at reflektere over, hvordan man kommer i gang med at bruge Vision Zero. En af konklusionerne var, at det er nødvendigt med en ny indstilling til arbejdsmiljøarbejdet. 

I virksomheder, hvor man arbejder med tanker fra Vision Zero, skal arbejdsmiljø ikke kun være noget, som enkelte ledere og medarbejdere taler om på møder i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøfokus skal være en naturlig del af arbejdet, og det skal indgå i alle arbejdsopgaver fra design, planlægning og budgettering, til hvordan arbejdet udføres. 

Bag arrangementet den 21. november stod Virksomhedsnetværket Cabi, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, BFA Bygge og Anlæg, BAM-BUS og Videntjenesten. 

Se oplæg fra konferencen på Cabis hjemmeside

Vision Zero – 7 Gyldne Regler

  1. Tag lederskab, og vis engagement 
  2. Identificer farer, og kontroller risici 
  3. Definer målsætninger, og udvikl programmer 
  4. Skab et sikkert og sundt system, der gør dig velorganiseret 
  5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser 
  6. Opgrader kvalifikationer, og udvikl kompetencer 
  7. Invester i mennesker, og motiver gennem deltagelse og involvering