Spring over hovedmenu

Gravide med to eller flere nattevagter har øget risiko for ufrivillig abort

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Hanna Sigga Madslund - 26-03-2019

Gravide ansatte i sundhedssektoren med to eller flere nattevagter om ugen har en forhøjet risiko for at abortere efter 8. graviditetsuge. Det viser en ny undersøgelse blandt mere end 22.000 gravide hospitalsansatte i de fem danske regioner.

Gravide sygeplejersker, læger og andet hospitalspersonale med to eller flere nattevagter om ugen har en forhøjet risiko på omkring 30 procent for at abortere efter 8. graviditetsuge i forhold til kolleger med dagarbejde. Det viser en ny undersøgelse, der omfatter alle kvindelige ansatte i de fem danske regioner, som blev gravide mellem 2007 og 2013. I alt drejer det sig om 22.744 gravide, som primært var ansat i hospitalssektoren.

-En øget risiko på omkring 30 procent efter 8. uge betyder konkret, at der blandt 100 gravide, som har to eller flere nattevagter om ugen, vil forekomme 5,5 aborter mellem 9. og 22. uge, mens der må forventes 4,2 aborter blandt samme antal kvinder, der kun arbejder om dagen. Hvis der er en risiko ved mindre end to nattevagter om ugen, er den meget lille, siger professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er en af forskerne bag studiet.

Tidligere forskning har vist, at der er forhøjet risiko for abort for gravide med fast natarbejde. I den nye undersøgelse finder forskerne, at der også er forhøjet risiko for abort for gravide med mindre natarbejde, fx skiftearbejdere med både dag- og nattevagter. Det betyder, at der er flere kvinder i risikogruppen end tidligere antaget.

Melatonin kan være afgørende for en sund graviditet

Kroppens mørkehormon - melatonin - spiller muligvis ind på risikoen for ufrivillig abort:

-Melaton bliver produceret i koglekirtlen i hjernen og hjælper med at tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- og mørkecyklus. Produktionen af melatonin hæmmes af lys, og man udskiller derfor typisk mindre melatonin, når man arbejder om natten. Der er studier, der tyder på, at hormonet melatonin kan være afgørende for, om man har en uproblematisk og sund graviditet eller ej. Det kan være en mulig mekanisme for en sammenhæng mellem natarbejde og ufrivillig abort, siger Anne Helene Garde.

Forskerne bag studiet fremhæver desuden, at der er tale om et stærkere forskningsdesign end tidligere, bl.a. fordi deres data stammer fra Dansk ArbejdstidsDatabase, DAD (se faktaboksen). I DAD har forskerne i dette studie adgang til mere detaljerede og præcise informationer om, hvornår kvinderne arbejder i løbet af deres graviditet, end man ellers har haft.

-Det kan dog aldrig fastslås med fuld sikkerhed, om sammenhængen er kausal, altså om natarbejdet med sikkerhed er årsagen til den øgede abortrisiko. Fuld sikkerhed ville kræve, at man trak lod om, hvem af de gravide, der skulle arbejde om natten, og hvem, der ikke skulle, og så så på abortrisikoen. Men det gør man jo ikke både af etiske og menneskelige årsager. Dog kan vi se, at jo flere nattevagter, den gravide har, jo større er risikoen, og det styrker vores formodning om en årsagssammenhæng, siger Anne Helene Garde.

Dansk Arbejdstids Database, DAD

  • Dansk Arbejdstids Database indeholder detaljerede oplysninger om alle ansattes komme- og gåtider i de fem danske regioner.
  • Informationerne giver forskerne mulighed for at lave nuancerede undersøgelser af sammenhængen mellem arbejdstid, helbred og ulykker i langt højere grad end tidligere. DAD indeholder data fra 2007 og bliver løbende opdateret.
  • Databasen er oprettet i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet, Århus Universitets Hospital og Kræftens Bekæmpelse.

Studiet er gennemført på Arbejdsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital i et samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og en række andre forskningsinstitutioner:

  • Københavns Universitet
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Dansk Ramazzini Center, Aarhus Universitetshospital.

Læs den videnskabelige artikel bag nyheden

Læs en tidligere nyhed om gravide med natarbejde

Yderligere oplysninger

Professor Anne Helene Garde, NFA.