Spring over hovedmenu

Hvem arbejder om natten?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 27-11-2019

Hvilke grupper og hvor stor en andel af ansatte svarer, at de arbejder om natten ifølge undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018? Det kan man se i fire figurer nedenfor. Undersøgelsen, der er gennemført siden 2012, er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den erhvervsaktive befolkning i Danmark.

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark er en repræsentativ undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred blandt den beskæftigede del af befolkningen i Danmark. Resultaterne er delt op på jobgrupper, brancher, alder og køn samt opgjort over tid fra 2012 til 2018.

I undersøgelsen har 7,5 procent af de personer, der har besvaret spørgsmålene i undersøgelsen i 2018 (ca. 35.000 personer) svaret, at de arbejder om natten, enten i faste nattevagter eller i form af skiftende arbejdstider med natarbejde. Det samlede procenttal dækker dog over store forskelle mellem fx forskellige jobgrupper og brancher. Det tal har næsten ligget stabilt siden 2012.

Tidsudviklingen fra 2012 til 2018

Nat og skiftearbejde med natarbejde i perioden 2012 til 2018

Figuren viser, at andelen af ansatte med natarbejde har ligget stabilt mellem 7,2 og 7,5 procent i årene 2012 til 2018.

Ser man på jobgrupperne, kan man i figuren nedenfor for eksempel se, at en lige så stor procentdel af slagtere/bagere som af sygeplejersker har svaret, at de arbejder om natten. Man skal dog her være opmærksom på, at de to gruppers opgaver og funktioner og ikke mindst konkrete antal er meget forskelligt, og det er også meget forskelligt, hvordan man kan arbejde med arbejdsmiljøet i for eksempel et bageri og på et sygehus.

Jobgrupper

Jobgrupper med mest natarbejde og skiftearbejde med natarbejde 2018

Figuren viser de jobgrupper med den største procentdel af medarbejdere, som har oplyst, at de har fast natarbejde eller skiftende vagter med natarbejde. Man skal være opmærksom på, at figuren ikke viser størrelserne på de enkelte jobgrupper, hvilket betyder, at der kan være stor forskel på, fx hvor mange slagtere, bagere eller sygeplejersker, der totalt set arbejder om natten.

 Brancher

Brancher med mest natarbejde og skiftearbejde med natarbejde 2018

Figuren viser de brancher med den største procentdel af medarbejdere, som har oplyst, at de har fast natarbejde eller skiftende vagter med natarbejde.

Alder og køn

Natarbejde og skiftearbejde med natarbejde fordelt på alder og køn 2018

Figuren viser, at andelen af ansatte, der svarer, at de har natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde, er højst i de unge aldersgrupper og er større for mænd end for kvinder – dog bortset fra aldersgruppen 25-34 år.

Se alle resultater fra Arbejdsmiljø og Helbred 2018, AH2018

Resultaterne fra AH2018 er meget anvendelige, hvis man ønsker at se hvordan arbejdsmiljøet er i forskellige grupper, ligesom man kan gå ind og lave sine egne analyser.

Læs hele temanyhedsbrevet om skiftearbejde, ulykker og helbred her.