Spring over hovedmenu

Nanomaterialer på danske arbejdspladser

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 03-12-2019

Medarbejdere på nogle danske virksomheder arbejder med nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har den fornødne viden om, hvordan man arbejder sikkert med nanomaterialer.

Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemførte i 2017 en interviewundersøgelse blandt godt 1.200 virksomheder fra 13 brancher i industrien samt branchen Forskning og udvikling. Teknologisk Institut varetog opgaven som en del af Nanosikkerhedscenteret. 

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at cirka hver femte virksomhed i de udvalgte brancher arbejdede eller muligvis arbejdede med nanomaterialer. 

Virksomhederne arbejdede både med teknisk fremstillede nanomaterialer, som er produceret for deres særlige egenskaber, og med procesgenererede nanomaterialer, der er opstået i forbindelse med en specifik arbejdsproces på virksomheden.

Missede anbefalinger om sikkert arbejdsmiljø 

Undersøgelsen viste også, at mange virksomheder ikke kendte Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med nanomaterialer. Og det er ærgerligt, siger professor Ulla Vogel, NFA og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

- Mange virksomheder gik dermed glip af viden og anbefalinger, som kunne hjælpe virksomhederne på vej til at arbejde mere sikkert med nanomaterialer – anbefalinger som de kunne bruge i arbejdet med at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne, siger Ulla Vogel. 

Medarbejdere udsættes for kemiske stoffer på jobbet

I 2018 forelå resultaterne fra en interviewundersøgelse om udsættelsen for kemiske stoffer, støv og mikroorganismer i de tre brancher ’Fremstilling og råstoffer’, ’Bygge og anlæg’ og ’Landbrug’. Godt 660 virksomheder deltog i undersøgelsen, som blev gennemført af Mærsk Nielsen A/S for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Resultaterne viste blandt andet, at medarbejderne i cirka halvdelen af virksomhederne i de tre brancher blev udsat for kemiske stoffer på jobbet. Det drejede sig både om kemiske produkter, kemiske råvarer samt røg, støv og andre kemiske stoffer.

Virksomhederne anvendte især personlige værnemidler til at beskytte deres medarbejdere mod at blive udsat for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet, men de anvendte også både elimination, substitution samt tekniske og administrative foranstaltninger i arbejdsmiljøarbejdet. Umiddelbart tydede resultaterne på, at personlige værnemidler blev foretrukket frem for tekniske foranstaltninger. 

- Resultaterne fra disse undersøgelser understøtter, at der fortsat er behov for forskning i kemisk arbejdsmiljø. Det er et stort og komplekst område, og nye kemikalier og arbejdsformer kommer løbende til samtidig med, at man ikke må glemme de kendte syndere, siger professor Keld Alstrup Jensen, NFA.

Læs tidligere omtaler af resultaterne fra de to undersøgelser

Medarbejdere udsættes stadig for kemiske stoffer på arbejdet

Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

Læs mere om nogle af nanosikkerhedscenterets resultater i NFA's temanyhedsbrev om Dansk Center for Nanosikkerhed.

Yderligere oplysninger

Ulla Vogel og Keld Alstrup Jensen, begge professorer på NFA.