Spring over hovedmenu

NFA-projekt fik sygeplejersker til at huske at bruge hjælpemidler

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 13-12-2019


Enkle, praktiske løsninger kan af og til afhjælpe store arbejdsmiljøproblemer. Det fandt en hospitalsafdeling ud af efter at have deltaget i et forskningsprojekt om brug af hjælpemidler.

Arbejdsmiljøet blandt sygeplejersker og sosu’er på landets hospitaler er ofte præget af mange løft og skæve arbejdsstillinger. Det er især, når patienter skal flyttes fra én seng til en anden, når de skal vendes i sengen, hjælpes på toilet eller i bad. På fagsprog kaldes det ”forflytninger”. Forflytningerne kan føre til rygskader eller anden smerte, og det fører igen til flere tilfælde af langtidssygefravær.

Løsningen er, at sundhedspersonalet skal bruge hjælpemidler, når de løfter, støtter, vender og kører patienterne, eller at patienterne ved hjælp af hjælpemidler i højere grad kan hjælpe sig selv. Men i en travl hverdag sker det alt for ofte, at hjælpemidlerne ikke bliver brugt, og andre steder har arbejdspladsen ikke haft en kultur, hvor man bruger dem. 

Derfor besluttede en gruppe NFA-forskere at lave et projekt, der undersøgte, om medarbejderinddragelse kan forbedre brugen af hjælpemidlerne blandt sundhedspersonale. I undersøgelsen deltog en række hospitalsafdelinger i et forløb, hvor de på 2x2 timers workshop sammen med de ansatte skulle kortlægge problemet med den manglende brug af hjælpemidler, og så skulle medarbejderne selv komme frem til en løsning. Man kunne efterfølgende ikke måle færre skader på afdelingerne, men det var de medvirkendes klare indtryk, at de blev mere bevidste om at bruge hjælpemidler.

Afdelingssygeplejerske Susanne Kjærgaard fra Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital fortæller:

- De løsninger, vi fandt frem til, bliver stadig brugt. Jeg tror, det havde stor betydning, at løsningerne kom fra medarbejderne, frem for at det fx var mig, der kom og sagde, at de skulle gøre et eller andet.

Problemet på Susanne Kjærgaards afdeling var, at der ofte skulle bruges tid på at finde de rette hjælpemidler. Og så blev de tit sprunget over. Så den enkle løsning blev, at der er blevet lavet tydelige markeringer af, hvor de enkelte hjælpemidler skal stå eller hænge, så man altid kan finde dem, når man skal bruge dem.

- Tit er løsningen jo ganske enkel, men det handler om at finde tid til at komme i dybden med et problem. Og det har vi lært af at være med i projektet: at det er vigtig at tage sig tid til at analysere et problem, og at løsningen bør komme fra dem, der skal implementere den, siger Susanne Kjærgaard.

Læs den videnskabelige artikel ‘Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: a single-blinded cluster randomized controlled trial’