Spring over hovedmenu

Resultater fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 31-01-2019

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’ er den fjerde måling i den række af nationale målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020. Resultaterne offentliggøres i dag i to notater og i en visualisering, hvor man kan hente yderligere tabeller.

Resultaterne af undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018' tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljøet i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af knapt 38.000.

Målgruppen er alle med interesse for arbejdsmiljø

Resultaterne af undersøgelsen vil først og fremmest blive brugt til overvågning, analyser og forskning om arbejdsmiljøet i Danmark.

NFA har tidligere gennemført nationale arbejdsmiljø- og helbredsundersøgelser i henholdsvis 2012, 2014 og 2016. Over 100.000 personer har nu deltaget i undersøgelserne. NFA har analyseret svarene fra deltagere i 2018 og sammenlignet med svarene fra de personer, der deltog de tidligere år.

Læs notaterne om Arbejdsmiljø og Helbred 2018

Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. For hvert emne er fremhævet de 5 jobgrupper, der ligger højest og de 5 jobgrupper, der ligger lavest.

Resultaterne fra ’Arbejdsmiljø og Helbred’ fra 2012 til 2018 findes på NFA’s hjemmeside i en visualisering, hvor det er muligt at finde resultaterne og foretage egne analyser. Se visualisering af alle resultaterne i Tableau.

Yderligere oplysninger

Forsknings- og analysechef Peter Linde, NFA.