Spring over hovedmenu

Stor forskel i seniorers muligheder for et langt og sundt arbejdsliv

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 05-12-2019

Der findes en række muligheder på arbejdspladserne – fx nedsat tid og ekstra fridage – som kan støtte seniorer i at få et langt og sundt arbejdsliv. Men seniorer der har fysisk arbejde og korte uddannelser har færre muligheder end seniorer, der har stillesiddende arbejde og længere uddannelser. Og seniorer med nedsat arbejdsevne har færre muligheder end dem med god arbejdsevne.

Andelen af ældre over pensionsalderen er stigende i de fleste europæiske lande som følge af længere levetid, og derfor har de fleste europæiske lande lavet reformer, der sætter pensionsalderen op.

Hvor længe kan og vil vi arbejde?

Der findes studier, som peger på, at der ikke nødvendigvis følger et godt helbred med den længere levetid. Det kan betyde, at nogle ældre vil få svært ved at klare jobbet i en høj alder. Andre ældre vil have en økonomi, der gør det muligt for dem at trække sig tilbage før pensionsalderen, hvis de fx ønsker mere fritid og tid til familien.
 
For dem, der får svært ved at klare jobbet, kan en løsning være at forbedre helbredet og arbejdsevnen – og for dem, der selv kan vælge, hvornår de vil gå, kan løsningen være at øge motivationen. I de bestræbelser kan arbejdspladserne spille en vigtig rolle ved at tilbyde seniorerne nogle muligheder, der kan støtte et langt og sundt arbejdsliv.

Dem med størst behov har færrest muligheder

I forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv har forskerne sat fokus på, hvilke muligheder seniorerne tilbydes på deres arbejdspladser. 11.200 personer på 50 år og derover i arbejde har svaret på en række spørgsmål om, hvilke muligheder, de har på deres arbejdsplads. 
 
En hovedkonklusion er, at de jobgrupper, der har størst risiko for ikke at få et langt og sundt arbejdsliv, har færrest muligheder på deres arbejdsplads. Det gælder især ansatte i jobgrupper, som er karakteriseret ved fysisk arbejde og kort uddannelse, og det gælder personer med nedsat arbejdsevne. Undersøgelsen viser, at de mest udbredte muligheder på arbejdspladserne er:
  • Fleksible arbejdstider.
  • Nedsat arbejdstid.
  • Ekstra fridage eller mere ferie.
  • Adgang til behandling (fx fysioterapi).
  • Videreuddannelse.
  • Fysisk træning.
 
Undersøgelsen viser samtidig, at jobgrupper, der er karakteriseret ved fysisk arbejde og korte uddannelser, generelt har færre muligheder end jobgrupper, der er karakteriseret ved stillesiddende arbejde og længere uddannelser. Desuden har kvinder færre muligheder end mænd, og personer med nedsat arbejdsevne har færre muligheder end personer med fuld arbejdsevne.

Manglende muligheder kan skubbe sårbare grupper ud

De forskellige muligheder udgør ifølge forskerne en barriere mod at kunne forlænge arbejdslivet for de grupper, der har størst risiko for at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet. Professor Lars Andersen, NFA, forklarer:  

- Hvis man vil forhindre, at ansatte med høje fysiske krav og nedsat arbejdsevne skubbes tidligt ud, kan en vej være at reducere belastningen fra arbejdet ved at nedsætte antallet af timer, de arbejder. Men vi kan se, at kun omkring 20% af de ansatte med fysisk arbejde har den mulighed. Endnu færre (5-6%) har mulighed for at få økonomisk kompensation for den nedsatte tid, selvom det vil være vigtigt for de fleste af dem, da de ikke har råd til at miste en del af deres indtægt.

- Vi ved også, at målrettet fysisk træning i arbejdstiden kan styrke arbejdsevnen, men vores undersøgelse viser, at kun 10-12% af dem med fysisk krævende arbejde har den mulighed. Her kan der være nogle lavthængende frugter, som kan være med til at forbedre seniorers mulighed for at holde til et langt arbejdsliv.

Potentiale i at styrke kvinders muligheder

Forskerne peger desuden på, at der i den overordnede bestræbelse på at øge beskæftigelsen blandt ældre kan være et potentiale i at styrke kvinders muligheder. Man ved nemlig, at kvinder generelt går tidligere på pension end mænd. Og undersøgelsen viser, at kvinder i forhold til mænd tilbydes færre af de muligheder, der kan være med til at forlænge arbejdslivet.

Skjulte muligheder

Afslutningsvis fortæller Lars Andersen, at det er seniorerne selv, der har oplyst om deres muligheder:
- Det er muligt, at der findes flere muligheder på arbejdspladsen, end seniorerne er klar over og giver udtryk for. Derfor kan der være et potentiale i, at arbejdspladserne oplyser seniorerne om deres muligheder, og at der skabes en kultur, hvor det er ok, at man som medarbejder spørger ind til hvilke muligheder, man har.

Forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv

SeniorArbejdsLiv gennemføres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv i fællesskab, og er finansieret af TrygFonden. 

Læs den videnskabelige artikel

Andersen LL, Jensen PH, Meng A and Sundstrup E. Strong Labour Market Inequality of Opportunities at the Workplace for Supporting a Long and Healthy Work-Life: The SeniorWorkingLife Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(18), 3264; https://doi.org/10.3390/ijerph16183264.

Yderligere oplysninger