Spring over hovedmenu

Succesfuld koordinering af arbejdsmiljø i byggebranchen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Kirsten Rydahl - 08-04-2019

Bedre forebyggelse og færre ulykker på danske byggepladser. Det er målet med et forskningsprojekt på NFA, som vil bidrage til at styrke kompetencerne hos arbejdsmiljøkoordinatorer i byggebranchen.

Ledelsens fokus på arbejdsmiljøet spiller en central rolle både i forhold til den måde, man kommunikerer om arbejdsmiljø på byggepladsen og i forhold til resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet. I eksisterende forskning bliver ledelse ofte fremhævet som en afgørende faktor for at mindske risikoen for ulykker og for, at medarbejderne får smerter i muskler og led.

Ledelsens forlængede arm

I den sammenhæng har arbejdsmiljøkoordinatorer en central rolle på danske byggepladser. Det er nemlig ofte en arbejdsmiljøkoordinator, der varetager de pligter, som en bygherre har med at koordinere arbejdsmiljøarbejdet under en byggeproces.

- Kort fortalt skal arbejdsmiljøkoordinatoren få byggepladsen til at fungere så godt og sikkert som muligt for de entreprenører og håndværkere, der arbejder på byggeriet. Det kræver blandt andet, at der er styr på de fælles foranstaltninger på byggepladsen, på sikkerheden i fællesområder, på logistikken og på adgangs- og pladsforhold, forklarer Jeppe Z. Ajslev, forsker og projektleder på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- Så opgaven går i høj grad ud på at koordinere byggeprocessen, få et godt samarbejde op at stå mellem de forskellige entreprenører, der arbejder på pladsen, og hele tiden sætte fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

Der mangler imidlertid forskningsbaseret viden om de karakteristika, praksisser og kompetencer, der kendetegner gode arbejdsmiljøkoordinatorer, og hvordan man kan anvende denne viden i uddannelsen af kommende arbejdsmiljøkoordinatorer.

God praksis ind i uddannelsen

Gennem projektet vil forskerne identificere, systematisere og diskutere de praksisser og karakteristika, der kendetegner gode arbejdsmiljøkoordinatorer. Det gør de i tæt samarbejde med BFA Bygge og Anlæg, Byggeriets Arbejdsmiljøbus samt udbydere af den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer og øvrige interessenter fra byggebranchen.

Konkret vil de

  • identificere tolv succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer i den danske byggebranche
  • studere, hvordan de tolv arbejdsmiljøkoordinatorer arbejder
  • anvende denne viden til at styrke det eksisterende lovpligtige undervisningsforløb for arbejdsmiljøkoordinatorer i byggebranchen.

- Målet er jo at styrke den strategiske arbejdsmiljøledelse i byggebranchen ved at styrke arbejdsmiljøkoordinatorernes kompetencer og muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet på danske byggepladser.

På den måde spiller projektet godt ind i arbejdet med at evaluere uddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer samt i et behov for at skabe bredere enighed i branchen om, hvordan arbejdsmiljøkoordinering kan foregå mest hensigtsmæssigt.

Samarbejdspartnere

  • Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA)
  • Byggeriets arbejdsmiljøbus (Bambus)
  • Dansk Byggeri
  • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
  • Arbejdsmiljøcentret.

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet økonomisk.

Se projektbeskrivelsen

Forskningsprojektet ’Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen’.

Yderligere oplysninger

PostDoc Jeppe Z. Ajslev, NFA