Spring over hovedmenu

Ansatte, som arbejder med mennesker, har forskellige udfordringer i arbejdsmiljøet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 22-06-2020

Pædagoger, skolelærere og sosu’ers vurdering af deres eget arbejdsmiljø ligger lavere end gennemsnittet af en lang række jobgrupper. Det gælder for en række faktorer, både hvad angår det fysiske og det psykosociale arbejdsmiljø.

Nedenfor kan du se, hvordan pædagoger, skolelærere og sosu’er rapporterede om deres eget arbejdsmiljø i 2018, da Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsendte spørgeskemaet Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018 til 50.000 beskæftigede i Danmark. 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at de tre jobgrupper især skiller sig ud i forhold til gennemsnittet for alle jobgrupper på blandt andet 5 typiske arbejdsmiljøfaktorer, både inden for både det fysiske og det psykosociale arbejdsmiljø. Alle de viste data bygger, som nævnt, på de ansattes egne vurderinger af arbejdsmiljøet.

Fysisk hårdt arbejde

Figur, der viser, hvor fysisk hårdt skolelærere, pædagoger og SOSU’er normalt opfatter deres nuværende arbejde.

Figuren viser, hvor fysisk hårdt skolelærere, pædagoger og SOSU’er normalt opfatter deres nuværende arbejde. Deres svar er sammenlignet med gennemsnittet for alle jobgrupper i undersøgelsen AH 2018.

Depressive symptomer

Figur, der viser et samlet gennemsnit for den såkaldte MDI-score for depressive symptomer for skolelærere, pædagoger og SOSU’er. En MDI-score betyder, at graden af depressive symptomer er målt ved hjælp af et MDI (Major Depression Inventory) -spørgeskema, der omfatter 12 spørgsmål, som alle anvendes til at beregne MDI-scoren.

Figuren viser et samlet gennemsnit for den såkaldte MDI-score for depressive symptomer for skolelærere, pædagoger og SOSU’er. En MDI-score betyder, at graden af depressive symptomer er målt ved hjælp af et MDI (Major Depression Inventory) -spørgeskema, der omfatter 12 spørgsmål, som alle anvendes til at beregne MDI-scoren. Den samlede score er sammenlignet med gennemsnittet af MDI-scoren for alle jobgrupper i undersøgelsen AH 2018.

Udsat for fysisk vold

Figur, der viser, hvor mange procent af skolelærere, pædagoger og SOSU’er, der svarer, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads.

Figuren viser, hvor mange procent af skolelærere, pædagoger og SOSU’er, der svarer, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Svarene er sammenlignet med gennemsnittet af svarene for alle jobgrupper i AH-2018. 

Følelsesmæssig berørt af arbejdet

Figur, der viser, i hvor høj grad skolelærere, pædagoger og SOSU’er svarer, at de er følelsesmæssigt berørt af deres arbejde.

Figuren viser, i hvor høj grad skolelærere, pædagoger og SOSU’er svarer, at de er følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Scoren er sammenlignet med gennemsnittet af svarene for alle jobgrupper i AH-2018 (en score på 5 indikerer, at man er berørt i høj grad).

Tager sig af andres problemer

Figur, der viser, i hvor høj grad skolelærere, pædagoger og SOSU’er svarer, at de skal tage stilling til fx klienters, patienters eller elevers problemer i deres arbejde. 

Figuren viser, i hvor høj grad skolelærere, pædagoger og SOSU’er svarer, at de skal tage stilling til fx klienters, patienters eller elevers problemer i deres arbejde. Scoren er sammenlignet med gennemsnittet af svarene for alle jobgrupper i AH-2018 (score fra 1 til 5, hvor 5 indikerer, at de i høj grad tager sig af andres problemer). 

Pædagog der sidder med et barn