Spring over hovedmenu

De ansattes fokus på arbejdsmiljø og faglighed førte til lavere sygefravær i vuggestuer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 22-06-2020

20 ugers fokus på det fysiske arbejdsmiljø og den pædagogiske faglighed i 16 vuggestuer i Københavns Kommune gav en nedgang i det sygefravær, der skyldes smerter i muskler og led. Det viser nye forskningsresultater fra et stort projekt, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført i samarbejde med Arbejdsmiljø København og 16 vuggestuer i Københavns Kommune.

Kaste bolde op i en krybbe, mens børnene er friske, så de lærer at kravle op i krybben og selv kan gøre det, når de er trætte og skal sove. Tøjet kan lægges i muleposer, som børnene selv kan nå og hente. Og tidspunktet for, hvornår vi går ind ude fra legepladsen, kan fremrykkes, så der er bedre tid til at børnene selv tager overtøjet af. 

Det er nogle af de konkrete idéer, som pædagogerne selv fremkom med og gennemførte i løbet af en 20 ugers indsats i vuggestuerne i et forskningsprojekt, som gik ud på at identificere og nedsætte personalets fysiske belastninger, gennemføre idéerne i hverdagen og evaluere på indsatsen. 

Det fortæller arbejdsmiljøkonsulent Vibeke Andersen fra Arbejdsmiljø København, som var samarbejdspartner i NFA’s forskningsprojekt ’Kroppen i kerneopgaven’ sammen med 16 vuggestuer fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Nedgang i sygefraværet på næsten en halv dag pr. måned

Efter de 20 ugers arbejdsmiljøindsats viste de videnskabelige resultater en nedgang i det muskel-og skeletrelaterede sygefravær på i gennemsnit næsten en halv dag pr. måned for hver medarbejder i indsatsgruppen i forhold til gennemsnittet for hver medarbejder i gruppen, som arbejdede som de plejede. 

Derudover viste resultaterne, at halvdelen af de ansatte havde oplevet positive ændringer i deres arbejde. Derimod kunne der ikke måles ændringer i hverken selvrapporterede fysiske belastninger, smerternes intensitet eller antal steder på kroppen med smerter. Resultaterne er dog ikke nødvendigvis så selvmodsigende, som de kan lyde:

-En forklaring kan være, at det virker mere overskueligt at gå på arbejde, særligt på de dage, hvor kroppen ikke er helt i topform, når man ved, at arbejdet er mindre anstrengende, fordi børnene er mere selvhjulpne, og man har fundet gode rutiner med børnene, siger Vibeke Andersen.  

Forskningsprojektet faldt på et tørt sted

Baggrunden for forskningsprojektet var, at medarbejdere i vuggestuer oplever deres arbejde som fysisk anstrengende. 

-Alligevel eksisterede der før projektet stort set ingen forskningsbaseret viden om de faktiske fysiske arbejdsbelastninger eller viden om, hvordan man nedbringer personalets fysiske arbejdsbelastninger og smerter i kroppen, siger seniorforsker Charlotte Diana Rasmussen fra NFA, som var ansvarlig for projektet.

Meningsfuldt at se på arbejdsmiljø og faglighed på en gang

Forskningsprojektet gav også god mening for samarbejdspartnere og deltagere:

-Det gav virkelig mening at se på, hvordan det fysiske arbejdsmiljø og den pædagogiske faglighed går hånd i hånd, dvs. at få medarbejderne i vuggestuerne til på samme tid at optimere børnenes selvhjulpenhed, stimulere børnenes motoriske udvikling og optimere deres eget fysiske arbejdsmiljø. Man kan sige, at vi lærte, at guldet ligger i detaljen, og at det ofte er bittesmå kulturændringer, organisatoriske, pædagogiske og/eller indretningsmæssige ændringer i hverdagen, der skal til for at det lykkes at lette arbejdet, siger Vibeke Andersen og fortsætter:

-Noget af det mest slående for mig er, at vi egentlig blot satte os ned og snakkede arbejdsmiljø og faglighed i sammenhæng, dvs. vi så på, hvad vi gør i hverdagen, og hvad der skulle til for at ændre arbejdsgangen til en lettere hverdag. Hvordan, vi gjorde, og alle medarbejdernes ideer har vi nu samlet i en pjece, som vi håber kan komme andre vuggestuer til gavn (se linket nedenfor).

Faktisk gik det så godt, at erfaringerne fra projektet bør udbredes:

-Vi kunne godt tænke os at udbrede erfaringerne. Tænk engang hvis alle landets vuggestuer kunne lykkes med dette. Det er nemlig sjældent at opleve, at der er en indsats, der rykker på det sygefravær, som skyldes smerter i muskler og led, siger Vibeke Andersen.

Sådan foregik indsatsen i vuggestuerne

Forskningsprojektet er et af de første og største af sin art i verden inden for området vuggestuer og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

190 ansatte i 16 vuggestuer blev tilfældigt fordelt i en kontrolgruppe, der arbejdede som de plejede, og i en indsatsgruppe, som medvirkede i en 20-uger lang ergonomisk indsats, der aktivt involverede personalet. Indsatsen omfattede:

  • 3 workshops i forbindelse med personalemøder, hvor medarbejderne pegede på fysisk anstrengende arbejdsopgaver og analyserede dem i samarbejde med en arbejdsmiljøkonsulent. Hverdagsbesøg af arbejdsmiljøkonsulent til sparring
  • Handleplaner for at nedbringe den fysiske belastning mest muligt 
  • Gennemførelse af handleplanerne i hverdagen og systematisk opfølgning
  • Evaluering. 

Læs den videnskabelige artikel

Rasmussen CDN, Sørensen OH, van der Beek AJ, Holtermann A. The effect of training for a participatory ergonomic intervention on physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY project) – a wait-list cluster-randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health – online first. doi:10.5271/sjweh.3884   

Find pjece med gode råd til personalet på basis af erfaringer fra projektet

Kroppen i kerneopgaven. En erfaringsopsamling om pædagogik og ergonomi i praksis.

 

Læs tidligere artikler om projektet

Kroppen i kerneopgaven: Win-win for voksne og børn. LFS-Nyt, nr. 7/2018

Ergonomi i vuggestuer: Når krop og kerneopgave hænger sammen. Magasinet Arbejdsmiljø, nr. 11/2018

Yderligere oplysninger