Spring over hovedmenu

Forskere udvikler app til at beregne virksomheders sikkerhedsniveau

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 10-06-2020

App’en Safety Observer, der er udviklet af forskere fra NFA, hjælper virksomheder med at beregne et sikkerhedsindeks, der kan give et helhedsindtryk af arbejdssikkerheden. Det medvirker til at få et overblik over sikkerhedsforhold og –adfærd og skabe en mere positiv sikkerhedskultur, der har fokus på forebyggelse i stedet for opfølgning, når fejlen er sket.

Flere og flere virksomheder ønsker at flytte fokus fra fejl i arbejdsprocesserne, der måske kan føre til ulykker, og i stedet for flytte fokus hen til at arbejde med at skabe en mere positiv forebyggelseskultur, hvor der sættes proaktive mål for arbejdsmiljøet. Det gør de blandt andet med inspiration fra en Vision Zero strategi om at forebygge arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme og fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. Det handler om at se på og måle på de processer, man gerne vil have, og ikke kun måle på det, der er gået galt. 

Forskere fra NFA og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest i samarbejde med BFA-Industri har udviklet en app, der understøtter dette arbejde. App'en gør det muligt at udregne et sikkerhedsindeks for en arbejdsplads, der giver et pålideligt billede af, hvor langt man er med at overholde arbejdsmiljøloven og virksomhedens egne krav til sikkerhed. App’en kan dermed supplere eller erstatte de traditionelle sikkerhedsrunderinger, der ofte kun samler op på fejl og mangler.

Kan sætte handlinger i gang

Sikkerhedsindekset bygger på en række observationer, man foretager på arbejdspladsen ud fra et observationsskema. Resultatet bliver vist med det samme på brugerens smartphone eller tablet, og det sendes som en PDF-rapport til brugerens e-mail.

- Det betyder, at man umiddelbart kan komme i gang med at forankre gode initiativer og praksisser og at rose de ting, der går godt. Ligesom man kan igangsætte forebyggende aktiviteter, hvor der er behov for forbedringer, siger seniorforsker Pete Kines fra NFA, der har udviklet app’en.

Hver virksomhed har deres egen konto, hvor de kan designe deres egne observationsskemaer om fx orden og ryddelighed, brug af værnemidler og tekniske hjælpemidler, maskinsikkerhed, osv. På baggrund af forskningsbaseret viden om sikkerhedskultur har NFA udviklet skabeloner, som kan tilpasses virksomhedernes egne behov, fx inden for industri, landbrug, bygge og anlæg, sundhedssektor, kontormiljøer osv.

Bygger på forskning i sikkerhedskultur

Udviklingen af app’en bygger på mange års forskning i sikkerhedskultur. Forskning viser, at det er vigtigt at skabe et vedvarende fokus på sikkerhed, og at hele organisationen skal involveres, hvis man vil skabe en god sikkerhedskultur og forebygge arbejdsulykker. Systematiske tilbagevendende sikkerhedsmålinger er en valid metode til at opnå dette. 

Safety Observer-app’en bygger på den såkaldte TR-metode eller observationsmetode. TR står for bygge og anlæg på finsk. På dansk kaldes det BS-måling (Byggeriets sikkerhedsmåling).

Observationsmetoden er blandt andet blevet afprøvet og evalueret over en 10-årig periode på finske byggepladser. Konklusionen var, at det virker. Dels ved at man kan gøre noget ved sikkerhedsforhold, der ikke lever op til standarden, inden der sker en ulykke. Dels ved at der ligger et incitament til løbende at forbedre sikkerheden og eventuelt sammenligne med sig selv og/eller andre byggepladser.

Safety Observer blev dog slet ikke udviklet til at blive brugt på arbejdspladserne, men til forskning, fortæller Pete Kines:

– Vi begyndte at bruge skemaer baseret på den finske TR-metode til at måle effekten af vores interventionsstudier på arbejdspladserne for 15 år siden. De arbejdspladser, vi undersøgte, blev meget interesserede i app’en, når vi besøgte dem; for de kunne se, at det var en god måde at foretage et systematisk sikkerhedstjek på og skabe overblik fortæller Pete Kines. 

Metoden bag Safety Observer


Metoden er udviklet i Finland i starten af 1990’erne til at overvåge sikkerheden på byggepladser.
  • Observatøren observerer arbejdet på byggepladsen og krydser af på et skema, om en række sikkerhedsbestemmelser er opfyldt korrekt eller ej. 
  • Observationerne giver til sidst en samlet procent­score mellem 0 og 100, alt efter hvor mange bestemmelser der var opfyldt korrekt. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.
  • Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en pdf-rapport pr. mail direkte til observatøren.
  • Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.
  • Finsk forskning har vist, at byggepladser med en lav score har tre gange så høj risiko for ulykker som byggepladser med en høj score.

Positiv modtagelse

NFA’s app er blevet positivt modtaget af virksomheder i mange forskellige brancher, og NFA arbejder sammen med alle 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA’er) om at videreudvikle Safety Observer i løbet af 2020. Der arbejdes med bl.a. over 50 forslag til forbedringer af app’en, som blev indsamlet fra brugerne i løbet af 2019.  Derudover er der planlagt en systematisk evaluering i 2022. 

Entreprenørvirksomheden: Vi bruger app’en til at følge med i udviklingen

Et af de steder, man benytter sig af app’en, er på entreprenørvirksomheden Barslund. 

- Det, at vi får et tal ud, hjælper os med at få et helhedsindtryk af, hvordan det går med arbejdsmiljøet på de forskellige byggepladser. Vi kan løbende følge med i, hvordan det går, både hvad der går godt, og hvor der skal strammes op. Med app’en har vi fået et godt værktøj for at følge op på, hvordan det går. Vi er i vores arbejdsmiljøudvalg begyndt at sætte årsmål op for vores sikkerhedsindex, siger KMA-chef Søren Sven Andersson fra Barslund. 

I Safety Observer findes flere skemaer, der enten kan bruges, som de er, eller tilrettes så de passer til den enkelte virksomheds sikkerhedsudfordringer.

I Barslund har man udviklet flere forskellige skabeloner og specifikke tjeklister, der passer til virksomhedens særlige behov. Eksempelvis har man lavet en tjekliste om radioaktive kilder. 

- Hvis der er et problem, der går igen flere steder, bliver det løftet op på et højere niveau, og dermed hjælper app’en med at gøre problemerne målbare, så de kan blive løst på det rigtige niveau i organisationen, fortæller Søren Sven Andersson.

Læs mere om app’en Safety Observer samt om de kommende opdateringer

Referencer

Artikler om de finske erfaringer med metoden

Yderligere oplysninger