Spring over hovedmenu

God kondition er en fordel ved hårdt fysisk arbejde

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 03-07-2020

God kondition mindsker den tid, man arbejder med høj puls ved hårdt fysisk arbejde og derved belastes hjertekar-systemet mindre. Det ved man fra tidligere laboratoriestudier, og et studie har vist, at det også gælder ude på arbejdspladserne blandt kortuddannede produktionsmedarbejdere, uanset alder. Det blev blandt andet fortalt på den 1. internationale PEROSH-konference Prolonging Working Life, der blev afviklet online i maj 2020.

Hvis man som medarbejder både har en lav kondition og meget fysisk aktivitet på arbejdet, kan det betyde, at man en stor del af arbejdstiden arbejder med høj puls, og derved er man udsat for en høj relativ arbejdsbelastning. Det kan øge risikoen for at udvikle hjertekarsygdom. Det ved man fra tidligere forskning.

Det fortalte videnskabelig assistent Patrick Joseph Crowley fra NFA i et oplæg på den 1. internationale PEROSH-konference om ’Prolonging Working Life, den 25. og 26. maj 2020. PEROSH, der er et partnerskab for de europæiske arbejdsmiljøinstitutter, afviklede konferencen online på grund af Covid-19-pandemien, og den tiltrak ca. 130 tilhørere.

I oplægget fortalte Patrick J. Crowley om et forskningsprojekt, som han har arbejdet på gennem de sidste par år sammen med en større forskergruppe, og som afsluttes ved udgangen af året.

Formålet med projektet har været at undersøge sammenhængen mellem kondition og relativ arbejdsbelastning blandt kortuddannede produktionsmedarbejdere i forskellige aldersgrupper. Desuden undersøgte de også medarbejdernes behov for hvile i løbet af arbejdsdagen. 

Sammenhæng mellem kondition og relativ arbejdsbelastning

Den tidligere forskning har altså påvist, at en af udfordringerne for medarbejdere med hårdt fysisk arbejde er, at den høje fysisk aktivitet på arbejdet kan medføre overbelastning af hjertekar-systemet (se faktaboksen nederst).

-Samtidig ved man, at en god kondition hænger sammen med en lavere risiko for hjertekarsygdom, træthed og smerter i muskler og led. Derudover ved vi, at konditionen falder ret betydeligt med alderen, sagde Patrick Crowley og fortsatte:
-Men resultaterne er hidtil kun påvist i laboratoriestudier, og derfor er vi er de første, der har undersøgt sammenhængen mellem kondition og relativ arbejdsbelastning blandt produktionsmedarbejdere med forskellig grad af manuelt arbejde som en del af deres normale arbejdsopgaver ude på forskellige arbejdspladser. Patrick Crowley og hans kolleger undersøgte 497 kortuddannede produktionsmedarbejdere fra henholdsvis rengøring-, industri- og transportsektoren. Medarbejderne fik målt deres kondition på en kondicykel ved undersøgelsens start, og derefter fik den enkelte også målt pulsen døgnet rundt i 1 til 4 døgn i træk under arbejde, i fritiden og om natten.

Bedre kondition hang sammen med nedsat arbejdsbelastning

Resultaterne viste, ifølge Patrick Crowley, at en bedre kondition hang sammen med en nedsat relativ arbejdsbelastning under arbejde, uanset alder. 

Dog så forskerne en lidt stærkere sammenhæng for medarbejdere mellem 46 og 51 år, hvilket vil sige, at konditionen ser ud til at være særlig vigtig for den relative arbejdsbelastning for denne gruppe. Dvs. at den tid, hvor de arbejder med høj puls, formodes at kunne sænkes ved kun en mindre forbedring af konditionen.

-Af resultaterne kan vi se, at en højere kondition er af betydning, fordi den er med til at reducere den relative arbejdsbelastning for den enkelte medarbejder. En høj kondition er derfor noget, der generelt er vigtig for forebyggelsen blandt produktionsmedarbejdere, sagde Patrick Crowley.

Hvad betyder høj og lav kondition ved udførelse af det samme fysiske arbejde?

Et eksempel:

To medarbejdere der er lige gamle, har samme køn og udfører det samme fysiske arbejde. Den ene medarbejder har høj kondition, mens den anden har en lav kondition. 

Svaret er, at medarbejderen med høj kondition 

 • vil have en lavere puls under arbejdet end medarbejderen med lav kondition, og 
 • vil derfor begrænse den tid, hvor han/hun arbejder med høj puls, og derved bliver belastningen af hjertekar-systemet relativt mindre, hvilket igen nedsætter risikoen for hjertekarsygdom, træthed og måske muskel-skeletbesvær.

Det har forskningen vist om kondition og arbejdsbelastning generelt 

 • Hårdt fysisk arbejde belaster kroppen og det kan fx ses ved, at pulsen stiger.
 • Jo højere puls man har i arbejdstiden, jo højere er risikoen for træthed, smerter og hjertekarsygdom.
 • I laboratoriestudier er det vist, at en person med høj kondition har en lavere puls end en person med lav kondition ved udførelsen af det samme arbejde.
 • Det studie, som omtales i nyheden ovenfor, er det første, hvor forskere har undersøgt, hvordan sammenhængen er mellem kondition og puls ved almindeligt arbejde på forskellige arbejdspladser.
 • I studiet har man også undersøgt, hvordan dette forholder sig i forskellige aldersgrupper, da man ved, at konditallet falder med alderen.

Studiet er udført i et samarbejde mellem forskellige institutioner

 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Syddansk Universitet.
 • Københavns Universitet
 • Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Yderligere oplysninger