Spring over hovedmenu

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet hænger sammen med større risiko for langtidssygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 22-12-2020

Medarbejdere, der udsættes for høje følelsesmæssige krav i arbejdet, fx fordi de skal forholde sig til personer i svære situationer omkring sygdom, kriser eller sociale problemer, kan have en øget risiko for langtidssygefravær, viser et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Lærere, sygeplejersker, læger, jordemødre og socialrådgivere er eksempler på jobgrupper, der ifølge undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ ligger over gennemsnittet i forhold til følelsesmæssige krav i arbejdet.

Det nye studie viser, at konkrete arbejdsopgaver såsom at skulle forholde sig til personer i svære følelsesmæssige situationer, eksempelvis personer, der er ramt af alvorlig sygdom, ulykke, sorg, krise eller sociale problemer, hænger sammen med en højere risiko for langtidssygefravær. Det gør en generel oplevelse af at være følelsesmæssigt belastet af sit arbejde også.

Ny metodisk tilgang

Sammenhængen mellem følelsesmæssige krav i arbejdet og risikoen for langtidssygefravær var delvist belyst i forvejen, men tidligere studier om denne sammenhæng er metodemæssigt omdiskuterede, især på grund af skævheder i måling af følelsesmæssige krav.

- Det nye ved dette studie er, at vi med tre forskellige tilgange har taget højde for svagheder i tidligere studier omkring måling af følelsesmæssige krav og dermed har fået mere sikker viden på området, fortæller Elisabeth Framke, forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og hovedforfatter bag undersøgelsen.

- For det første sammenlignede vi forskellige mål for følelsesmæssige krav. For det andet kontrollerede vi for medarbejdernes psykologiske trivsel på det tidspunkt, de besvarede spørgeskemaet, da det kan påvirke oplevelsen af følelsesmæssige krav. For det tredje analyserede vi følelsesmæssige krav ud fra det gennemsnitlige niveau af følelsesmæssige krav baseret på karakteristika som jobgruppe, køn og alder (jobeksponeringsmatrice), fortæller Elisabeth Framke.

På den baggrund konkluderede forskerne, at følelsesmæssige krav er forbundet med en efterfølgende højere risiko for langtidssygefravær. Da et højt niveau af følelsesmæssige krav er uundgåeligt i en del jobgrupper, er det aktuelt at undersøge, om indsatser på arbejdspladsen kan kompensere for de skadelige effekter af følelsesmæssige krav i arbejdet.

- Fremtidige studier bør derfor undersøge, hvordan arbejdspladserne kan håndtere og arbejde med følelsesmæssige krav, så man potentielt kan understøtte en god forebyggelse af langtidssygefravær, fortæller medforfatter på studiet Mads Nordentoft, post doc. på NFA.

Fakta om forskningsprojektet

Artiklen er baseret på en population af ansatte (26.410 personer), som deltog i spørgeskemaundersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” (AH 2014 og 2016 slået sammen).

Læs den videnskabelige artikel

Yderligere oplysninger

Elisabeth Framke og Mads Nordentoft, hhv. forsker og post doc. på NFA

Læs NFA's temanyhedsbrev om sygefravær