Spring over hovedmenu

Hvad får seniorer til at blive længere i jobbet?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 08-06-2020

Hvad skubber seniorer ud af arbejdsmarkedet, og hvad får dem til at blive? Hvor udbredte er seniorpolitikker? Det er nogle af de spørgsmål, en ny bog om seniorer på arbejdsmarkedet giver svar på, og som udspringer af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv.

I takt med at den gennemsnitlige levealder stiger, er der de seneste år gennemført reformer, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er, om alle kan leve op til en mulig pensionsalder på 72 år. 

En undersøgelse, der i dag offentliggøres i bogen ’SeniorArbejdsLiv’ viser, at 51 % af de +50-årige allerede i dag forventer at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen, mens 19 % forventer at blive længere end deres pensionsalder.

Bogen har til formål at inspirere beslutningstagerne og bidrage til offentlige diskussioner om, hvordan man sikrer alle de bedste muligheder og vilkår for at trives ved at blive længere på arbejdsmarkedet.

Kan, vil og får seniorerne mulighed for at arbejde?

For mange vil de ekstra år på arbejdsmarkedet, ifølge bogen, ikke være et problem, men det er usikkert, om alle kan holde til at arbejde så længe, eller om de får mulighed for at blive på arbejdsmarkedet eller ej.

Samtidig viser TrygFondens seneste ’Tryghedsmåling’, at mange er utrygge ved, om de får en værdig afgang fra arbejdsmarkedet. Målet med bogen er derfor bl.a. at forskningen kan bidrage til en kvalificeret, nuanceret og vidensbaseret debat om, hvordan vi sikrer alle de bedste muligheder og vilkår for at trives ved at blive længere i job.

Flere fordele ved sen tilbagetrækning

Der er mange fordele ved at få seniorerne til at udskyde det tidspunkt, de trækker sig tilbage – både samfundsøkonomisk, og ikke mindst for de mange ældre, der faktisk ønsker at deltage på arbejdsmarkedet, forklarer professor Per H. Jensen, Aalborg Universitet, der er redaktør af bogen. Han fortsætter:

- Hvis disse fordele skal høstes, må de politikker og aftaler, der bliver indgået på arbejdsmarkedet, bygge på solid viden om, hvorfor nogle senior forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen, og andre fortsætter med at arbejde frem til eller ud over pensionsalderen

Mindre fysisk hårdt arbejde motiverer

I bogen præsenteres den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad der påvirker seniorers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

Et væsentligt resultat er, at mere end en tredjedel af seniorerne med hårdt fysisk arbejde ville blive længere, hvis arbejdet ikke var så fysisk hårdt, forklarer professor Lars L. Andersen, NFA, der har stået i spidsen for undersøgelsen blandt seniorerne. Han uddyber:

- Man skal huske på, at den fysiske kapacitet falder naturligt med alderen. Det er derfor vigtigt både at tage individuelle hensyn i forbindelse med planlægningen af arbejdet og tilbyde seniorerne styrketræning, så kroppen bedre kan holde til flere år i arbejde, slutter Lars L. Andersen.

Bogen giver desuden svar på spørgsmål som:

  • Hvilket kendskab har arbejdsgivere og lønmodtagere til de seniorordninger, der findes på arbejdsmarkedet? 
  • Er seniorpolitikker entydigt godt - og ønsker alle seniorer at blive gjort til genstand for en seniorpolitik? 
  • Hvilke fordomme har arbejdsgiverne over for ældre, og oplever seniorerne, at de diskrimineres?
  • Hvilken rolle spiller efteruddannelse?  
  • Matcher arbejdsløse seniorers søgekanaler, de rekrutteringskanaler arbejdsgiverne anvender?

Fakta om bogen  

Bogen udspringer af forskningsprojektet SeniorArbejdsliv, som forskere fra Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Team Arbejdsliv står bag med støtte fra TrygFonden.

Læs mere

Se et resume af bogen og hør forfatterne fortælle mere om bogens resultater på SeniorArbejdslivs hjemmeside.

Læs også NFA's temanyhedsbrev 'Seniorer - et langt og bæredygtigt arbejdsliv´.

Læs den videnskabelige artikel

Yderligere oplysninger