Spring over hovedmenu

Ledige seniorer er ikke kræsne, når de søger job

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 03-07-2020

Et stort antal ledige seniorer oplever, at deres alder er en barriere for at komme i job. Samtidig er omkring halvdelen af de seniorer, der bliver ledige, villige til at tage en helt andet type job, end det de havde, før de blev ledige – også et job, der ikke matcher deres uddannelsesbaggrund. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse blandt 1.576 ledige seniorer.

Beskæftigelse er generelt forbundet med økonomisk tryghed og oplevelsen af at være en del af et socialt fællesskab. Undersøgelser viser da også, at det generelt forbedrer det mentale og fysiske velbefindende at komme i arbejde igen efter ledighed. Når det gælder seniorer, oplever de oftere end yngre ledige, at det er svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter ledighed. 

Det er baggrunden for en undersøgelse, hvor 1.576 ledige seniorer over 50 år er blevet spurgt, hvordan de opfatter deres muligheder for at komme i job. Det fortalte videnskabelig assistent Kristina Thomassen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), på den internationale konference ’Prolonging Working Life’, der blev arrangeret af NFA og løb af stablen som webinar den 25-26. maj 2020.

Undersøgelsen er en del af SeniorArbejdsLiv-projektet, som sætter spot på, hvad der skubber nogle seniorer ud af arbejdsmarkedet før tid, og hvad der er med til at fastholde andre ud over pensionsalderen.

Alder, helbred og manglende netværk er barrierer

Forskerne har set på en række forhold, der kan have betydning for ledige seniorers mulighed for at komme i job. Og helt overordnet ser de, at der er forskelle mellem de seniorer, der tidligere hovedsageligt har haft stillesiddende arbejde, og de seniorer, der hovedsageligt har haft fysisk krævende arbejde.

De foreløbige resultater viser, at højere alder bliver opfattet som en barriere af 54 procent af de adspurgte seniorer. Helbredet bliver opfattet som en barriere af 19 procent - mest udtalt blandt de seniorer, der tidligere har haft fysisk hårdt arbejde. På tværs af de to grupper oplever 26 procent, at det er en barriere, at deres kvalifikationer måske ikke er helt opdaterede. Og 17 procent oplever, at de mangler et netværk, som kan hjælpe dem med at finde ledige stillinger.

Seniorer skifter gerne jobområde

Omkring halvdelen af de adspurgte seniorer, 53 procent, er villige til at bestride en anden jobfunktion, end de gjorde før de blev ledige. Og 47 procent er villige til at tage et job, der ikke matcher deres uddannelsesbaggrund.

 - Overordnet udviser de ledige seniorer i vores undersøgelse stor fleksibilitet og villighed til at komme i job. Undersøgelsen peger desuden på, at seniorer ikke er en ensartet gruppe. Det indikerer, at der er brug for forskellige tilgange, når det gælder om at fremme, at ledige seniorer på tværs af jobgrupper kommer i job igen. Det forklarer videnskabelig assistent Kristina Thomassen, NFA, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Forskel på hvem der vil gå ned i tid

43 procent af de adspurgte seniorer er villige til at tage et job med mindre ansvar og 41 procent er villige til at acceptere at gå ned i tid. Villigheden til at gå ned i tid og til at acceptere en lavere løn er størst blandt de seniorer, der tidligere hovedsagligt har haft stillesiddende arbejde.De er også mere villige til at arbejde med mindre ansvar og varetage jobfunktioner betragteligt under deres kompetencer. En forskel mellem kønnene er, at kvinder er mere villige til at acceptere at gå ned i tid end mænd.

- Seniorer med stillesiddende arbejde har ofte en længere uddannelse end dem med fysisk hårdt arbejde, og dermed har de også ofte en højere løn. Det kan være en forklaring på, at de er mere villige til at acceptere at gå ned tid, hvilket typisk resulterer i en lavere løn, siger Kristina Thomassen afslutningsvis.

SeniorArbejdsLiv er et samarbejde mellem

  • Aalborg Universitet, TeamArbejdsliv.
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • Støttet af Trygfonden.

Læs mere

Læs mere om seniorer på arbejdsmarkedet på seniorarbejdsliv.dk

Læs hele NFA's temanyhedsbrev 'Seniorer - et langt og bæredygtigt arbejdsliv´.

Læs den videnskabelige artikel

Yderligere oplysninger

Videnskabelig assistent Kristina Thomassen, NFA