Spring over hovedmenu

Sammenhæng mellem oplevelse af seksuel chikane og risiko for selvmord

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 08-12-2020

Personer, der har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen, ser ud til at have en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg. Det viser et svensk studie, som også Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har været med i. Forskerne bygger deres konklusion på data fra en undersøgelse af over 85.000 personer i den svenske arbejdsstyrke fra 1995-2013, og de efterlyser nu yderligere forskning på området.

Arbejdsrelateret seksuel chikane har fået øget opmærksomhed de senere år. Der har været stort fokus på, hvor udbredt seksuel chikane er, og om oplevelsen af seksuelle krænkelser øger risikoen for helbredsproblemer. Og der er stor forskel på, hvad forskellige studier viser om forekomsten af seksuel chikane på arbejdspladsen. Ifølge artiklen 'Work related sexual harassment and risk of suicide and suicede attempts', som en dansk/svensk forskergruppe står bag, har nogle studier fundet, at 80 procent af alle kvinder og 30 procent af alle mænd har oplevet arbejdsrelateret seksuel chikane. Andre studier har fundet, at andelen ligger mellem 1 og 20 procent - afhængigt af forskellige faktorer som målemetoder, tidsramme og kulturel kontekst.

Omkostninger for virksomheden

Men uanset forekomst tyder flere studier ifølge forskergruppen på, at seksuel chikane kan føre til væsentlige omkostninger for virksomheder i form af sygefravær og personaleomsætning. Desuden kan den enkelte medarbejders selvværd, livsglæde og karrieremuligheder blive påvirket negativt. Forskerne skriver endvidere, at flere studier viser sammenhæng mellem arbejdsrelateret seksuel chikane, fysiske helbredsproblemer og mentale sundhedsudfordringer (fx depression og angst).

Men der eksisterer ifølge de svenske forskere kun meget få epidemiologiske studier af høj kvalitet om sammenhængen mellem seksuel chikane og selvmord og selvmordsforsøg. Det er baggrunden for, at forskerne tog initiativ til forskningsprojektet 'Work related sexual harassment and risk of suiceide and suicide attemps: prospective cohort study. Projektet er en såkaldt prospektiv undersøgelse, hvor forskere har koblet spørgeskemadata om seksuel chikane med registeroplysninger om selvmord og selvmordsforsøg.

Lignende mønster i Danmark

- Studiet viste, at ca. 4,8 procent af deltagerne, herunder flest kvinder, havde oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen, fortæller Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Og det viste også, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem oplevelsen af seksuel chikane og selvmord:

- Deltagere, som havde oplevet seksuel chikane, havde en 2,8 gange højere risiko for død pga. af selvmord og 1,5 gange højere risiko for selvmordsforsøg end deltagere, som ikke havde oplevet chikane. Det gjaldt både mænd og kvinder, siger Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen.

I studiet er der kontrolleret for sociodemografiske forskelle. Studiet indeholder ikke data fra Danmark, men ifølge Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, som har samarbejdet med den svenske forskergruppe, er det sandsynligt, at et lignende mønster vil kunne spores i Danmark.

- Det er sandsynligt, at sammenhængene viser lignende mønstre i danske data, siger Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen og fortsætter:

- Undersøgelsen tyder på, at seksuel chikane kan have meget alvorlige konsekvenser for de mennesker, som bliver udsat for det. Det vidste vi også godt fra andre undersøgelser, men det er første gang, det har været muligt at gennemføre en undersøgelse, som dokumenterer en forhøjet risiko for selvmord. Både hun og den svenske forskergruppe er dog enige om, at der er behov for yderligere forskning på området.

Om forskningsprojektet 'Work related sexual harassment and risk of suicide and suicede attempts'

Forskerne bag forskningsprojektet Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts bygger deres konklusion på spørgeskema- og registerdata fra en undersøgelse af over 85.000 personer i den svenske arbejdsstyrke fra 1995–2013.

4.095 personer ud af 85.205 havde i perioden været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. I alt 11 personer, der havde oplevet seksuel chikane, havde begået selvmord i perioden, og i alt 61 af dem, der havde oplevet seksuel chikane, havde forsøgt at tage deres eget liv. Selv om tallene overordnet set er små, fandt forskerne, at der var signifikant flere selvmord og selvmordsforsøg i den gruppe, som havde oplevet seksuelle krænkelser, end i den gruppe, som ikke havde. Og hovedbudskabet er ifølge forskerne, at undersøgelsen tyder på, at seksuel chikane kan have rigtig alvorlige konsekvenser for de personer, som bliver udsat for det.

Swedish Work Environment Survey (SWES)

Projektet er et delprojekt i et stort svensk program, som er finansieret af det svenske FORTE - Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd. Programmet løber i perioden fra 1. januar 2019–30. juni 2025 og har til formål at undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser af arbejdsrelateret negativ social adfærd, herunder vold/trusler om vold, mobning, seksuel chikane. Programmet sigter mod at dokumentere, om denne type eksponeringer er forbundet med alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser eller sundhedsrelateret adfærd som fx fysiske helbredsproblemer og dødelighed, om arbejdsrelaterede indsatser kan ændre på disse forhold, og om en række organisatoriske og arbejdsmæssige karakteristika vil have indflydelse på risikoen for, at de negative handlinger opstår. Der vil blive brugt data fra flere af de største arbejdsstyrke-kohorter fra Sverige, Danmark og Finland – alt i alt over 300.000 personer.

NFA står for et delprojekt, som hedder Adverse social behaviors at work and their consequences for workers’ health (ADSOC), som forventes afsluttet ultimo 2022.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, NFA

Læs det seneste temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen fra NFA.