Spring over hovedmenu

Vidt forskellige årsager til at blive længere på arbejdsmarkedet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 03-07-2020

Når man spørger seniorerne om, hvad der kan få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet, er svarene vidt forskellige alt efter, hvilket job de har.

Køkkenmedhjælpere, revisorer, fiskehandlere og IT-konsulenter svarer vidt forskelligt, når de bliver spurgt om, hvad der kan få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er måske ikke underligt, da deres jobfunktioner og arbejdsmiljø også er vidt forskellige.

Nedenfor ses, hvordan seniorer i en række forskellige jobgrupper har svaret meget forskelligt på nogle få centrale spørgsmål i et spørgeskema, der drejer sig om seniorarbejdslivet set fra et lønmodtagerperspektiv. Tallene stammer fra dette spørgeskema, som er sendt ud til ca. 30.000 seniorer i forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv i 2018

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er mangeartede, og nedenstående er blot nogle få ud af en lang række, som man selv kan undersøge nærmere ved at gå ind på linket til SeniorArbejdsliv’s hjemmeside (se nederst på siden). Alle de viste data bygger, som nævnt, på seniorernes egne vurderinger af arbejdsmiljøet.

Hvis arbejdet var mindre fysisk anstrengende

 Grafikken viser, hvor mange procent af medarbejderne inden for de viste jobgrupper, der svarer, at de ville bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet var mindre fysisk anstrengende.
Grafikken viser, hvor mange procent af medarbejderne inden for de viste jobgrupper, der svarer, at de ville bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet var mindre fysisk anstrengende. 

Hvis arbejdet var mindre psykisk anstrengende

Grafikken viser, hvor mange procent af medarbejderne inden for de viste jobgrupper, der svarer at de ville bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet var mindre psykisk anstrengende.
Grafikken viser, hvor mange procent af medarbejderne inden for de viste jobgrupper, der svarer at de ville bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet var mindre psykisk anstrengende. 

Hvis der var mulighed for længere ferier

Grafikken viser, hvor mange procent af medarbejderne inden for de viste jobgrupper, der svarer at de ville bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdet var mindre psykisk anstrengende.
Grafikken viser, hvor mange procent af medarbejderne inden for de viste jobgrupper, der svarer at de ville bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis der var mulighed for længere ferier. 

Find flere spørgsmål og svar fra seniorerne 

Find undersøgelsen og dens resultater på SeniorArbejdsLivs hjemmeside.

Læs mere

Læs hele NFA's temanyhedsbrev 'Seniorer - et langt og bæredygtigt arbejdsliv´.

Læs den videnskabelige artikel

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.