Spring over hovedmenu

Et godt psykosocialt arbejdsmiljø får flere til at forlænge arbejdslivet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 29-01-2021

Et godt psykosocialt arbejdsmiljø fremmer sandsynligheden for at arbejde efter folkepensionsalderen, både for lønmodtagere med høje og lave fysiske krav i arbejdet. Det viser nye forskningsresultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Demografiske ændringer i Europa gør det nødvendigt at være på arbejdsmarkedet længere end hidtil. Spørgsmålet er dog, hvad der kan få folk til at ønske at arbejde frem for at gå på efterløn eller pension.

Størstedelen af den hidtidige forskning om risikofaktorer i det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø i forhold til arbejdsmarkedstilknytning har fokuseret på, hvad der skubber folk ud af arbejdsmarkedet før tid (såkaldte push-faktorer).

Folk træffer valg på baggrund af arbejdsmiljøet

I en ny undersøgelse har forskere fra NFA derimod set på, hvad der kan få lønmodtagere til at træffe et valg om at arbejde ud over folkepensionsalderen (såkaldte stay-faktorer). Resultaterne viser, at mens hårdt fysisk hårdt arbejde er en barriere, så fremmer et godt psykosocialt arbejdsmiljø, at lønmodtagere vælger at arbejde efter folkepensionsalderen. Det gælder både for lønmodtagere med både høje og lave fysiske krav i arbejdet.

- Vores resultater viser, at et godt psykosocialt arbejdsmiljø fremmer, at mange vælger at arbejde efter folkepensionsalderen. Det gælder både for dem med lave og høje fysiske krav i arbejdet. Det er vigtig viden, da arbejdspladserne så kan tænke på at fremme positive faktorer i arbejdsmiljøet som supplement til den indsats, de allerede er i gang med for at mindske risikofaktorer, siger professor Lars L. Andersen, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Artiklens resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 3.000 lønmodtagere i alderen 55-59 år i Danmark har svaret på spørgsmål om deres arbejdsmiljø. Derefter er de fulgt indtil de fyldte 66 år via det såkaldte AMRun-register (ArbejdsMarkedsRegnskab uden timenormering), der er et register over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs den videnskabelige artikel

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF).

Yderligere oplysninger

Læs også