Spring over hovedmenu

Guidelines på vej for arbejdsmiljøarbejdet på regionale arbejdspladser

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 26-08-2021

Ny kortlægning sætter fokus på forhold som anerkendelse, trusler, fastholdelse og introduktion af nyansatte på regionale arbejdspladser. Viden fra rapporten skal nu omsættes til fleksible guidelines for kommende indsatser på arbejdspladserne.

Hvor skal sygehuse, psykiatriske institutioner og andre regionale arbejdspladser sætte ind, for at styrke det psykosociale arbejdsmiljø? Og hvordan lykkes de bedst med det? Det har Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner bedt bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at undersøge.

Det er der indtil videre kommet en rapport ud af, som gør status over det psykosociale arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser inden for fem fokusområder.

  1. Anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven
  2. Forandringer
  3. Vold og trusler om vold
  4. Fastholdelse
  5. Introduktion af nyansatte og nyuddannede.

Konkrete opmærksomhedspunkter

Resultat af kortlægningen viser bl.a., at forandringer påvirker medarbejdernes helbred og trivsel negativt – især når medarbejderne oplever, at forandringerne bliver håndteret på en dårlig måde.

- Der er flere ting, som de regionale arbejdspladser med fordel kan have ekstra fokus på, når de gennemfører større og mindre forandringer. Det er fx vigtigt at tage højde for, at det er en kompleks organisation og på, hvad medarbejderne synes om forandringen. Kommunikation, involvering og indflydelse er også vigtige opmærksomhedspunkter, ligesom det vigtigt, at arbejdspladsen tager ved lære af processen og tænker i at udvikle kompetencer på området, siger Johan Simonsen Abildgaard, der er en af forskerne bag projektet.

Introduktion af nyansatte og nyuddannede er et andet område, som kan være relevant at have fokus på. Her viser det sig, at en god introduktion for især de yngste medarbejdere har stor betydning for deres arbejdsmiljø og for at fastholde dem. Det kan fx være mentorordninger og at skabe rum for faglig udvikling og refleksion og en kultur med plads til undren, spørgsmål og læring.

Arbejdspladser bidrager aktivt til projektet – vær med

I næste fase af projektet skal forskerne udvikle fleksible guidelines for, hvordan regionale arbejdspladser kan arbejdet med anbefalingerne inden for hvert fokusområde. Arbejdet er allerede i gang, og det sker i tæt samarbejde med regionale arbejdspladser, og det er ifølge Thomas Clausen - der også er forsker i projektet - afgørende for at komme godt i mål med projektet.

- Arbejdspladserne afprøver forskellige metoder til at arbejde med de opmærksomhedspunkter, som vi har afdækket inden for de fem fokusområder. Erfaringerne herfra er afgørende for, at de endelige guidelines kan bredes ud og gøre en forskel på regionale arbejdspladser.

Og forskerne vil gerne have flere arbejdspladser med.

- Vi vil gerne i kontakt med arbejdspladser, der har tid og lyst til at afprøve nogle af de metoder, som, vi mener, kan bruges, så kontakt en af os på mail (se sidst i denne nyhed), hvis I overvejer at gå med i projektet eller har spørgsmål til det, opfordrer Thomas Clausen.

Kort om projektet

Formålet med projektet er at øge den eksisterende viden om indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet på regionale arbejdspladser. Målet er, at ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på de regionale arbejdspladser kan omsætte denne viden til konkrete indsatser på deres arbejdspladser, der bidrager til at styrke arbejdsmiljøet.

Forskningsprojektet er blevet til på initiativ fra Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, og det bliver gennemført i samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projektet er centreret om fem fokusområder, som forskerne har udvalgt i samarbejde med Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. Viden om fokusområderne stammer både fra interviews og workshops med ledere og medarbejdere, der har gennemført indsatser inden for de fem fokusområder og fra relevant forskning samt analyser af data fra spørgeskemaundersøgelser.

Læs mere om resultaterne i kortlægningsrapporten

Yderligere oplysninger