Spring over hovedmenu

Spørgeskema: Få inspiration til bedre håndtering af arbejdsopgaver

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 13-10-2021

Hvor gode er I til at prioritere og optimere arbejdsopgaverne og finde alternative måder at løse dem på på jeres arbejdsplads? Et nyt spørgeskema, som NFA har udviklet, kan bruges som udgangspunkt for en snak om dette.

Medarbejdere er mere tilfredse med jobbet, trives bedre og har en bedre arbejdsevne, når de bl.a. sorterer i deres arbejdsopgaver, løser færre opgaver ad gangen, styrker og beskytter deres egne ressourcer og finder alternative måder at løse deres opgaver på. Det viser forskningen på området.

På NFA har forskerne taget skridtet videre og undersøgt, hvordan man arbejder systematisk med disse såkaldte SOK-strategier på alle niveauer på en arbejdsplads – individ, gruppe, ledelse og organisation (IGLO). Resultatet er bl.a. et nyt spørgeskema, som arbejdspladser kan bruge som grundlag for at diskutere, om der er behov for at øge brugen af SOK-strategier på arbejdspladsen.

Hent ’Spørgeskema til at måle brugen af selektions-, optimerings- og kompensationsstrategier (SOK) på arbejdspladsen’ her. Udfyld det og gennemgå dem i fællesskab. Måske er der steder, I ikke havde tænkt på, som er relevante at sætte ind.

Kort om SOK-strategier

  • Selektion – at selektere arbejdsopgaver til eller fra, i stedet for at prøve at løse alle arbejdsopgaver. Løse en eller færre opgaver ad gangen.
  • Optimering - at afsætte eller investere tid og kræfter på at løse sine arbejdsopgaver. Styrke og passe på sine ressourcer.
  • Kompensation - at anvende alternative metoder eller trække på eksterne ressourcer for at løse arbejdsopgaverne.

Testet på godt 1.000 ansatte

Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af 19 kvalitative interviews, otte individuelle kognitive interviews, eksisterende SOK-spørgeskemaer samt SOK-teorien. 785 offentligt ansatte sygeplejersker og 244 ansatte på danske mejerier, som Dansk Sygeplejeråd og Mejeribrugets SamarbejdsForum har rekrutteret, har besvaret spørgeskemaet.

Tyder på positiv effekt for medarbejderne

Resultaterne fra projektet indikerer, at der er en sammenhæng mellem brugen af SOK-strategier på alle fire niveauer på arbejdspladsen og medarbejdernes arbejdsevne, velbefindende og jobtilfredshed.

Der er dog brug for yderligere forskning for mere sikkert at kunne sige, om brugen af SOK-strategier øger mulighederne for et længere arbejdsliv.

Læs mere om resultaterne fra projektet

Yderligere oplysninger