Spring over hovedmenu

Temamøde om sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 08-11-2021

Indånding af sprayprodukter til at rengøre og desinficere overflader kan muligvis føre til udvikling af bl.a. astma. På dette temamøde gør forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) status over problemets omfang i Danmark og præsenterer ny viden om sprayprodukternes skadelige virkning og graden af eksponering.

Sprayprodukter, som anvendes til at rengøre og desinficere overflader, kan muligvis medføre alvorlige luftvejslidelser som blandt andet astma, hvis rengøringsassistenter indånder dem i arbejdsmiljøet. Det viser resultaterne fra flere store internationale undersøgelser.

Meget tyder på, at det er de stærke syrer, baser og kvaternære ammoniumforbindelser i desinfektionsmidler, der kan medføre luftvejslidelser, hvis man bliver eksponeret (udsat) for dem i arbejdsmiljøet gennem en længere årrække. Ud over at få mere præcis viden om dette, mangler der forskningsbaseret viden om, hvor store koncentrationer af de skadelige stoffer, som medarbejderne bliver eksponeret for i arbejdsmiljøet.

Forskere fra NFA vil bl.a. præsentere ny viden fra projektet, som bl.a. har undersøgt indholdsstoffers giftighed og forekomsten af astma blandt rengøringsmedarbejdere i Danmark. Formålet har været at belyse, hvordan man kan undgå astma som følge af rengøringsarbejde.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne til at deltage. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra relevante myndigheder, rådgivere, virksomheder og faglige organisationer inden for rengøringsområdet.

Program for temamødet

10.30 Velkomst og kort introduktion v. professor Ulla Vogel

10.40 Typer af sprayprodukter på det danske marked, og scenarier for eksponering undersøgt i klimakammer, v. seniorforsker Per Axel Clausen

10.55 Giftheden af typiske indholdsstoffer i rengøringsprodukter baseret på et litteraturstudie, QSAR-metoden og in vitro forsøg, v. seniorforsker Niels Hadrup

11.10 Et registerstudie af forekomsten af astma blandt dansk rengøringspersonale i perioden 1998-2015, v. post.doc. Camilla Sandal Sejbæk

11.25 Opsamling og anbefalinger, v. seniorforsker Marie Frederiksen

11.35 Spørgsmål og diskussion

12.00 Tak for i dag.

Yderligere oplysninger