Spring over hovedmenu

Webinar om måling af udsættelse for luftbårne partikler i arbejdsmiljøet

På dette webinar kan du høre om, hvorfor det er relevant at måle udsættelsen for luftbårne partikler i arbejdsmiljøet, hvordan det foregår i praksis, og hvordan man foretager målinger af udsættelser, som kan vise, om man overholder de gældende grænseværdier.

Målinger af luftbårne partikler (aerosoler) i arbejdsmiljøet på danske virksomheder står højt på listen over NFA’s opgaver på kemiområdet de næste 2-3 år, og med god grund. Et af formålene med NFA’s bevilling, ’Forøget Fokus på Forskning i Kemisk Arbejdsmiljø’, er at få mere viden om de faktiske eksponeringer for kemi på danske arbejdspladser.

Resultaterne fra de nye målinger rummer værdifuld viden, som bl.a. er relevant i forhold til at vurdere, om de nuværende anbefalinger og praktisk vejledning af virksomhederne er dækkende. Viden er også relevant i forbindelse med fastsættelse af grænseværdier for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet og for præcisionen af værktøjer til at risikovurdere arbejdsprocesser, hvor der anvendes pulver eller frigives procesgenererede partikler.

Forskerne vil gerne ud på forskellige typer af virksomheder og måle, hvordan partiklerne spredes i rummet fra en konkret arbejdsproces. Det gælder for aerosoler i form af faste partikler, som kan stamme fra pulver eller arbejdsprocesser, hvor man fx sliber eller svejser, eller i form af meget små dråber af væske, der bliver frigivet til luften, når man fx sprøjtelakerer eller højtryksrenser overflader.

Målrettet fagpersoner

Webinaret er målrettet arbejdsmiljøprofessionelle, som emnet er relevant for - primært medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer (AMO), faglige organisationer, myndigheder og rådgivere. Andre interesserede er også velkomne til at deltage. Bemærk at et/flere indlæg vil foregå på engelsk.

Program

10.30 Velkomst og kort introduktion

Ulla Vogel, professor på NFA, byder velkommen og fortæller kort om baggrunden for valget af tema for dette webinar.

10.40 The basics for exposure assessment – oplægget er på engelsk

Ana Sofia Fonseca, forsker på NFA, vil give en grundlæggende introduktion til partikler, mulige helbredseffekter, vurdering af udsættelsen for partikler i arbejdsmiljøet og hvordan man måler dem. Derudover vil hun vise det udstyr, man bruger til at måle udsættelsen for partikler i arbejdsmiljøet.

10.55 Example on measurement of exposure to particles in the working environment – oplægget er på engelsk

Ana Sofia Fonseca, forsker på NFA, fortæller om, hvordan NFA har målt udsættelsen for titaniumdioxid partikler i arbejdsmiljøet på en virksomhed, der producerer maling, og hvad resultaterne viser. Titaniumdioxid er et hvidt farvestof i pulverform, som bl.a. bruges i maling.

11.05 Eksempel på måling af frigivelse af partikler fra sang og spil på blæseinstrumenter

Alexander Jensen, forsker på NFA, fortæller om, hvordan NFA har undersøgt spredningen af aerosoler under sang og spil på blæseinstrumenter for Det Kongelige Teater i forbindelse med Covid-19.

11.15 Test af overholdelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i Danmark

Ismo Koponen, specialist hos Force Technology, fortæller om de konkrete rammer for og udfordringer ved at teste, om en virksomhed overholder de gældende grænseværdier.

11.30 Spørgsmål og diskussion

12.00 Tak for i dag

Tid, sted og tilmelding

  • Tid: Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 10.30-12.00
  • Sted: Afholdes online som webinar. Link udsendes til deltagerne inden webinaret

Yderligere oplysninger