Spring over hovedmenu

3,5 millioner til forskning i arbejdsulykker på erhvervsuddannelser

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 23-08-2022

Et nyt forskningsprojekt med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i spidsen skal undersøge mulighederne for bedre forebyggelse af arbejdsulykker på danske erhvervsuddannelser.

Allerede på grundforløbet oplever 8 ud af 10 lærlinge på bygge- og anlægsfagene (mindre) ulykker under deres lærepladsforløb.

Derfor skal et nyt forskningsprojekt arbejde for, at lærlinge og elever i højere grad møder et arbejdsmiljø, der giver dem mere sikre rammer for at uddanne sig effektivt i deres fremtidige erhverv.

- Forhåbentlig kan vi klæde lærlingene bedre på til de arbejdsopgaver, de møder i praksis, og samtidig sikre, at det arbejdsmiljø, de møder, er mere sikkert, siger Johnny Dyreborg, seniorforsker på NFA og ekspert i sikkerhedskultur og arbejdsulykker på NFA.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ser frem til at følge forskningen

Jeg håber, at denne forskning kommer til bidrage med ny viden og konkrete redskaber, der kan nedbringe risikoen for ulykker blandt unge på de danske erhvervsuddannelser. Det gælder både den skolebaserede og den lærepladsbaserede indsats.

Arbejdsulykker kan have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet, så det er vigtigt, at de unge allerede tidligt lærer vigtigheden af en stærk sikkerhedskultur på arbejdspladserne, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Samspil mellem teori og praksis

Overordnet skal projektet undersøge og dokumentere betydningen af henholdsvis undervisning i arbejdsmiljø på skolen, bedre sikkerhed på lærepladserne og samspillet imellem de to.

Lærlinges måde at gå til opgaverne er i spændingsfeltet mellem den teoretiske og praktiske undervisning på skolerne og arbejdet på deres læreplads.

- Tidligere forskning viser, at lærlinge er mere optaget af at tilpasse sig de normer, de kommer ud til på arbejdspladserne, end at følge de arbejdsmiljøregler, de har lært på skolen, siger Johnny Dyreborg.

Skoler og lærepladser har derfor et fælles ansvar for, at lærlinge kan uddanne sig under sikre rammer, herunder at de unge får tilstrækkelig viden om risici og arbejdsmiljøforhold til at kunne begå sig sikkert i praksis.

- Projektet er vigtigt, fordi det bidrager med ny viden, der kan styrke et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Det er et område, der kontinuerligt og systematisk skal arbejdes med – ikke mindst i takt med at arbejdsfunktionerne ændrer sig. Alle skal kunne føle sig trygge og i sikkerhed, når man går på en erhvervsuddannelse, siger Jesper Nielsen, direktør i Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier (DEG).

Viden fra projektet bliver en vigtig brik i udviklingen af nye forebyggelsesstrategier til erhvervsskoler og lærepladser. Efterfølgende kan disse strategier forhåbentlig føres ud på alle landets erhvervsuddannelser. Den del ser Dansk Arbejdsgiverforening frem til at drøfte, når resultaterne af forskningen er klar:

- Der findes ikke én silver bullet, der alene kan forebygge alle arbejdsulykker. Og der er behov for at tænke nyt og afprøve nye metoder. Det gør NFA med deres nye forskningsprojekt, hvor de kombinerer teori og praksis. De giver de unge en masse viden om arbejdsmiljø, mens de sidder på skolebænken, samtidig med at de viser, hvad det reelt betyder ude på arbejdspladserne under de unges lærepladsforløb. Denne nye – og flerstrengede – tilgang til arbejdsmiljøforskning hilser vi i DA meget velkommen, og vi ser frem til at være med til at drøfte NFA’s resultater, siger Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Industri, landbrug og bygge-anlæg

Projektet kommer til at fokusere på arbejdsulykker blandt unge lærlinge og elever inden for de tre brancher; industri, landbrug og bygge-anlæg.

- Vi er rigtig glade for, at det her projekt er sat i søen. I det hele taget er der for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse, så derfor er det vigtigt, at man ikke forbinder valget af en erhvervsuddannelse med arbejdsulykker, siger Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal. Han uddyber:

- Vi kan blandt andet se i industrien, at der er arbejdsulykker. Så vi håber, at forskningen kan være med til at nedbringe risikoen for ulykker og forbedre arbejdsmiljøet på erhvervsuddannelserne.

Der er i alt omkring 40.000 lærlinge i gang inden for netop industri, landbrug og bygge-anlæg.

Om projektet

Projektet bygger på et samarbejde mellem NFA, Regionshospitalet Gødstrup (AMK) og Center for ungdomsforskning (CeFU), AAU. Projektet starter januar 2023 og forventes afsluttet i december 2025.

Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier (DEG) er involveret i projektet til blandt andet rekruttering af erhvervsskoler, der kan afprøve nye metoder i arbejdsmiljøundervisningen, samt ikke mindst en styrket brobygning mellem skole og læreplads, når det gælder om at sikre de unge lærlinge og elever en sikker start på arbejdslivet. Herudover er Dansk Industri (DI), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Metal, 3F (Fagligt Fælles Forbund) og Landbrug & Fødevarer vigtige ambassadører for projektet.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF).

Yderligere oplysninger

Læs også