Spring over hovedmenu

Ny forskning på vej – har brandfolk PFOS i blodet?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 09-02-2022

NFA har sammen med Kræftens Bekæmpelse, DASAM, Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital og Syddansk Universitet fået en bevilling 2,6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at måle flere forskellige stoffer i blodet på brandfolk, herunder PFOS.

-Det er en bevilling, som giver os mulighed for at undersøge, om brandfolk er eller har været særligt udsatte for bl.a. en række persistente fluorerede stoffer, herunder PFOS. Stoffet PFOS mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Vi har tidligere undersøgt brandfolks kræftfremkaldende påvirkninger efter udsættelse for partikler og sod under brandslukning. Viden om en eventuel erhvervsmæssig udsættelse for PFOS og andre helbredsskadende kemikalier er det første skridt hen mod at fjerne de skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet, siger Ulla Vogel, der er professor ved NFA.

PFOS har blandt andet været anvendt i brandslukningsskum, og derfor har mange brandfolk haft nær kontakt til det giftige stof. PFOS blev forbudt i 2006, men restlagre kunne anvendes frem til 2011.

Projektet mødt med glæde

Keld Rasmussen, der er formand for Brandfolkenes Organisation, er glad for, at projektet er sat i søen:

-Vi har virkelig armene op over hovedet over, at det her bliver sat i gang. Vi har længe presset på hos myndighederne for at få tjekket brandfolk for indhold af PFOS i blodet. Jeg håber, at man gennem projektet kan få en klarhed og dokumentation for, hvordan brandfolk i perioden, hvor PFOS virkelig var udbredt, er blevet eksponeret, og hvilke konsekvenser det har haft.

Også formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen ser frem til undersøgelsens konklusioner:

-Det er super positivt, og vi har stor tillid til, at projektet kan undersøge omfanget af PFOS med en forskningsmæssig tyngde. Det har været en meget svær situation de steder, vi utilsigtet og ubevidst har gjort skade på omgivelserne. Vi håber selvfølgelig, at undersøgelsen afkræfter, at brandfolkene har været eksponeret for PFOS, og at det var falsk alarm. Forhåbentlig kan vi få det fejet af banen, siger han.

I projektet skal der indsamles i alt op til 1.000 blodprøver, både fra brandfolk fra hele landet og fra personer uden erhvervsmæssig eksponering, hvorefter indholdet af PFOS skal måles.

Yderligere oplysninger