Spring over hovedmenu

Småøvelser i arbejdstiden kan potentielt nedbringe langtidssygefraværet med 13 pct.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 10-02-2022

Korte træningspas for nakke, skuldre og ryg i arbejdstiden kan have stor indvirkning på sygefraværet hos medarbejderne. Det viser en ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hvis alle danske arbejdsplader indfører såkaldte småøvelser i arbejdstiden, kan vi potentielt forebygge 13 pct. af det lange sygefravær i Danmark, dvs. fravær i over 30 dage. Sådan lyder konklusionen på et nyt studie fra NFA, der har undersøgt 70.000 danskeres arbejdsmiljø og helbred. Korte træningspas i arbejdstiden kan derfor være en rigtig god investering for danske arbejdspladser.

- Vores forskning viser, at småøvelser på arbejdspladsen er et vigtigt supplement til mere traditionelle arbejdsmiljøindsatser. Den sætter en tyk streg under den gavnlige effekt, fysisk træning på arbejdspladsen har for medarbejderne, siger Lars L. Andersen, der er professor ved NFA og har stået i spidsen for undersøgelsen.

Betegnelsen småøvelser bruges om korte træningspas, som fx kan være 10 min. elastikøvelser eller øvelser med kropsvægt, hvor musklerne i nakke, skuldre og ryg styrkes. Fælles for øvelserne er, at der ikke er behov for fitnessfaciliteter, omklædning eller efterfølgende bad.

”Win-win” for arbejdsgiver og medarbejdere

Konkret har forskerteamet undersøgt sammenhængen mellem små-øvelser i arbejdstiden og risikoen for langtidssygefravær. 70.000 danskere har deltaget i undersøgelsen via et spørgeskema og er blevet fulgt i registre over langtidssygefravær gennem to år.

- For at det skal lykkes i praksis på længere sigt, handler det meget om at fremme en kultur med gode vaner. For eksempel at man bruger 10 min. på småøvelser lige inden frokosten, eller når der er brug for en kort pause om eftermiddagen, forklarer Lars L. Andersen og uddyber:

- Arbejdspladserne kan potentielt set vinde rigtig meget med en lille indsats. Det er win-win, at siger Lars L. Andersen

Et lavere sygefravær i velfærdsfagene

Småøvelserne kan være særlig relevante i forhold medarbejdere, der arbejder på velfærdsområdet, og hvor der er høje fysiske krav, højt sygefravær og mangel på arbejdskraft:

- Småøvelser i arbejdstiden kan fx hjælpe pædagoger og social- og sundhedsassistenter/hjælpere med at få en stærkere krop med færre smerter og dermed bygge oven på det vigtige forebyggende arbejde, hvor de fx anvender hjælpemidler. Kan man ændre arbejdskulturen, så medarbejderne får stærkere kroppe, kan vi potentielt også mindske sygefraværet og få flere varme hænder. Men det skal naturligvis ske i samspil med en vedvarende indsats for et godt ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø, siger Lars L. Andersen og fortsætter:

- De seneste 10 år har der været en positiv udvikling i brugen af småøvelser på danske arbejdspladser, men der er lang vej endnu, før det bliver normen alle steder. Det kræver en kulturændring på danske arbejdspladser, og det tager tid, siger Lars L. Andersen.

Et stort potentiale for forebyggelse

Professor Lars L. Andersen tror, at potentialet for at forebygge langtidssygefravær gennem småøvelser kan være en endnu større:

- Jeg tror, man kan skabe endnu bedre resultater, hvis arbejdspladserne fx har tovholdere, der står i spidsen for småøvelserne og sikrer en høj intensitet og frekvens i træningen.

Dog ser forskerne også en skævhed i, hvilke arbejdspladser der indfører sundhedsfremmende tiltag:

- Småøvelserne har en positiv effekt uafhængig af, om du er ung eller ældre, mand eller kvinde, eller om du har en kort eller lang uddannelse. Men der er et men. Vi kan se i vores undersøgelse, at færre danskere med korte uddannelser får øvelserne tilbudt i arbejdstiden. Det skyldes nok, at øvelserne er lettere at implementere, hvis du har et stillesiddende kontorarbejde, siger Lars L. Andersen.

Om projektet

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF). I undersøgelsen deltager 70.000 danskere, der alle var raske ved undersøgelsens igangsættelse.

Forskningsartikel: Andersen, L.L., Skovlund, S.V., Vinstrup, J. et al. Sci Rep 12, 2280 (2022).

Formålet med projektet er at undersøge, i hvilket omfang alder har betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred. I analysen har forskerne taget højde for andre ting, der kan påvirke sammenhængen med sygefravær, såsom alder, køn, uddannelse, livsstil, psykisk arbejdsmiljø, depressive symptomer og smerter.

Projektet tager udgangspunkt i kombinerede ergonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige faktorer i arbejdsmiljøet. Resultaterne kan dermed bidrage til at skabe grobund for at fremme et sundt og sikkert arbejdsliv blandt alle aldersgrupper på danske arbejdspladser.

Yderligere oplysninger

5 gode råd til at komme i gang med træningen

  • Tydelig opbakning fra ledelsen: De ansatte skal vide, at det er i orden at bruge arbejdstiden på småøvelserne.
  • Gør det til en fællesaktivitet: Både ledelse og medarbejdere skal deltage, hvis det er muligt.
  • Få lagt den daglige træning i kalenderen: Find et fast tidspunkt.
  • Find en trænings-tovholder: På den måde er der en person, der kan hanke op i kollegaerne.
  • Gør det, selvom du er nybegynder: Din krop skal nok fortælle, hvis du laver øvelserne forkert - og ellers kan I hjælpe hinanden.