Spring over hovedmenu

Temamøde om udvikling af OECD-vejledninger og -standarder for kemiske stoffer og partikler

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 19-04-2022

Kom med ind i maskinrummet af den internationale regulering af kemiske stoffer og nanomaterialer. Her arbejder bl.a. OECD på at udvikle nye standarder og vejledninger for partikler og kemiske stoffer – et arbejde som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) bidrager til. Det kan du høre mere om på dette temamøde/webinar.

I december 2018 blev den Europæiske Kemikalielovgivning, REACH, udvidet med specifikke krav til at karakterisere og teste nanomaterialer. Der mangler imidlertid flere internationalt accepterede standarder og metoder til at understøtte de nye krav om identifikation og dokumentation specifikt i forhold til at vurdere evt. helbredsmæssige risici ved brug af nanomaterialer.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) er central, når det gælder udvikling af globalt regulatorisk accepterede metoder til test og analyser af kemikalier.

Resultater fra de standarder og vejledninger, som OECD udgiver, bliver principielt accepteret af myndighederne i alle OECD’s medlemslande. OECD’s vejledninger og standarder spiller derfor en central rolle i forhold til at regulere og risikovurdere kemikalier og partikler som nanomaterialer.

På dette temamøde/webinar får du et indblik i NFA’s arbejde med at udvikle OECD-vejledninger og -standarder til at:

  • karakterisere partikler fysisk og kemisk
  • vurdere den biologisk effekt ved at indånde kemiske stoffer
  • metoder til teste pulveres støvning
  • valide værktøjer til vurdere udsættelser for nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Kort om Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling: OECD

  • OECD er en international organisation, der arbejder på at opbygge bedre politikker for bedre liv.
  • Arbejder bl.a. på at etablere evidensbaserede internationale standarder og finde løsninger på en række sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, som fx udsættelse for kemiske stoffer og partikler i arbejdsmiljøet.
  • Marts 2022 har OECD 28 medlemslande.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra virksomheder, konsulenter, myndigheder, rådgivere og faglige organisationer, som emnet er relevant for.

Program for temamødet

10.00 Velkomst

Ulla Vogel, professor ved NFA, byder velkommen og giver en kort introduktion til dagens emne.

10.05 OECD og processen med at udvikle vejledninger og testmetoder

Hvad sker der forud for, at udviklere, producenter og virksomheder kan tage en ny vejledning eller testmetode fra OECD i brug? Det giver professor Keld Alstrup Jensen fra NFA et indblik i.

10.15 Metoder til at identificere og karakterisere materialer

Der er udviklet flere forskellige metoder til at karakterisere partikler og andre materialer. Dem fortæller professor Keld Alstrup Jensen fra NFA om.

10.30 Den kunstige lunge og såkaldte AOP’er

Både den kunstige lunge og AOP’er er nye metoder, som kan bruges til at teste, om partikler potentielt kan skade menneskers helbred, hvis man fx indånder dem i arbejdsmiljøet. Det fortæller seniorforsker Jorid Birkelund Sørli fra NFA mere om.

10.45 Støvningstest og vurdering af udsættelser for nanomaterialer

Når man håndterer pulvere, kan partiklerne spredes langt og ’hænge’ længe i luften. NFA har været med til at udvikle metoder til at vurdere pulveres støvning og spredningen af partikler i arbejdsmiljøet. Det fortæller Keld Alstrup Jensen fra NFA mere om.

11.00 Diskussion og spørgsmål

11.30 Farvel og tak for denne gang

Yderligere oplysninger