Spring over hovedmenu

Bunker af papirarbejde, uklare krav og følelsesmæssige belastninger: Kombinationer af høje psykiske arbejdskrav kan give depressive symptomer og sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 04-05-2023

Kombinationer af flere forskellige psykiske krav og påvirkninger i arbejdet kan potentielt gøre medarbejderne syge. Det viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

En indbakke, der bugner af ubesvarede mails, kombineret med uklare forventninger til opgaveløsningen fra din chef kan påvirke dit mentale helbred. For det kan potentielt gøre dig syg og medføre depressive symptomer, når psykiske (psykosociale) faktorer kombineres og opleves på samme tid i løbet af en arbejdsdag. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- Det kan eksempelvis være, at man udsættes for vold, samtidig med man oplever høje følelsesmæssige krav. Når flere faktorer i det psykiske arbejdsmiljø kombineres og påvirker en person på samme tid, kan det have en forstærkende effekt, som resulterer i depression og sygefravær. Så når det kommer til faktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan to plus to blive lig med fem, siger seniorforsker ved NFA Thomas Clausen, som har stået i spidsen for studiet.

Undersøgelsen viser, at især medarbejdere, der er i kontakt med borgere og patienter, har større risiko for langvarigt sygefravær og depressive symptomer.

- Det er særligt medarbejdere på fx hospitaler, døgninstitutioner og hjemmepleje samt undervisning, som oplever kombinationseffekterne. Disse jobs sætter store krav til medarbejdernes muligheder for fx at rumme andres følelser, samtidig med at der er øget risiko for at blive udsat for vold og trusler. Når der så tilføjes andre påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, kan det få betydning for helbredet, forklarer seniorforsker Thomas Clausen.

Samtidig peger han på, at arbejdspladser skal være særligt opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø, hvis medarbejderne udsættes for vold:

- Høje forekomster af vold kan i sig selv være en følelsesmæssig belastning, men det kan også betyde, at der ikke er tid eller overskud til at forebygge andre problemstillinger, som fx uklare forventninger eller stor arbejdsmængde og tidspres.

Arbejdstilsynet vil øge fokus på kombinationseffekter

NFA’s undersøgelse af kombinationseffekter i arbejdsmiljøet er blevet bestilt af Arbejdstilsynet, og resultaterne betyder, at Arbejdstilsynet aktuelt er ved at gennemføre et pilotprojekt i en del af undervisningsbranchen. Målet er, at Arbejdstilsynet kan indsamle erfaringer med, om der er et forebyggelsespotentiale ved at have større opmærksomhed på kombinationer af psykiske faktorer i arbejdsmiljøet på tilsyn.

- Meget forskning i psykiske arbejdsmiljø har fokuseret på at afdække de risici, der er forbundet med enkeltstående påvirkninger i arbejdsmiljøet, som fx stor arbejdsmængde. Vores forskning indikerer, at vi også skal holde et vågent øje med kombinationernes betydning for helbred og trivsel, forklarer Thomas Clausen. 

Om studiet

Analyserne baserer sig på data fra NFA’s spørgeskemaundersøgelse Arbejdsmiljø og helbred (AH), der blev gennemført i 2012, 2014, 2016 og 2018. Undersøgelsen er repræsentativ for arbejdstagere i Danmark og baserer sig på svar fra ca. 80.000 enkeltpersoner og indeholder svar på spørgsmål, der operationaliserer en lang række dimensioner af det psykosociale arbejdsmiljø.

I analyserne fandt forskerne både additive kombinationseffekter (hvor den samlede effekt af de to relevante eksponeringer svarer til summen af de enkelte eksponeringer) og forstærkende kombinationseffekter (hvor den samlede effekt af de to relevante eksponeringer er signifikant større end summen af effekten af de enkelte eksponeringer).

Resultaterne viser, at følgende kombinationer af psykiske faktorer potentielt kan føre til langvarigt sygefravær og depressive symptomer:

  • ”høje følelsesmæssige krav” og ”stor arbejdsmængde og tidspres”
  • ”høje følelsesmæssige krav” og ”arbejdsrelateret vold”
  • ”stor arbejdsmængde og tidspres” og ”arbejdsrelateret vold”
  • ”stor arbejdsmængde og tidspres” og ”uklare krav og modstridende krav”

Læs den videnskabelige artikel

Do different job demands interact as predictors of long-term sickness absence? A register-based follow-up on 55.467 Danish workers

Læs rapporten

Sammenhænge mellem kombinationer af faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø og helbredsrelaterede udfald blandt arbejdstagere i Danmark

Yderligere oplysninger

Hvad er følelsesmæssigt krævende arbejde?

Følelsesmæssige krav i arbejdet kan defineres som de aspekter af arbejdet, der kræver en vedholdende følelsesmæssig indsats af medarbejderen.

Arbejdet indebærer som oftest kontakt med eksterne personer, herunder klienter, kunder og patienter, hvor kontakten stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne, evne til at rumme menneskers følelser samt evne til at håndtere eller skjule egne følelser.