Spring over hovedmenu

Færre smerter blandt medarbejdere kan reducere langvarigt sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 05-09-2023

Der kan være arbejdskraft at hente, hvis smerter blandt personer i arbejde reduceres. Det viser et nyt studie fra NFA.

Alt for mange danskere har ondt i kroppen hver dag. Smerter skyldes ofte flere faktorer i både arbejds- og privatlivet. Det kan fx være fysisk krævende arbejdsopgaver og for lidt/dårlig søvn.

Samtidig udgør smerter i fx nakke og ryg den største sygdomsbyrde i Danmark og koster det danske samfund ca. 40 mia. i tabt produktion og 12 milliarder i behandling om året.

Nu understreger en ny undersøgelse sammenhængen mellem den oplevede intensitet og risikoen for langtidssygefravær.

- Undersøgelsen viser tydeligt, hvor stor indflydelse smerter i muskler og led kan have på vores liv, herunder tilknytning til vores arbejde. Selv smerter i den mere milde ende – fx 4 på en skala fra 0 til 10 - er forbundet med en 25% øget risiko for langtidssygefravær, siger ph.d-studerende Sebastian Venge Skovlund.

Stort forebyggelsespotentiale

Undersøgelsen, der er lavet blandt 69.000 medarbejdere på tværs af brancher i Danmark, viser en progressiv sammenhæng mellem smerternes intensitet og risikoen for langtidssygefravær.

- Vores analyser indikerer også, at vi potentielt kan reducere det langvarige sygefravær med knap 17%, hvis vi kan lykkes med at forebygge højere oplevet smerte, dvs. smerteintensitet over 4 på en skala fra 0 til 10, siger Sebastian Venge Skovlund.

Resultaterne underbygger, at vi som samfund har meget at vinde på at blive bedre til forebyggelse og håndtering af smerter, herunder den strategiske forebyggelse på arbejdspladserne.

Undersøgelsen er en af de største af sin slags - men der er stadig brug for mere viden

Resultaterne er hverken nye, overraskende eller banebrydende, men det er en af de største og mest omfattende undersøgelser af emnet udført i en repræsentativ population.

- Undersøgelsen skiller sig bl.a. ud, da den er udført blandt rigtig mange medarbejdere på tværs af brancher og ved brug af valide registerdata på sygefravær, siger Sebastian Venge Skovlund.

Det er dog stadig vigtigt at understrege, at vi har brug for mere viden ift., hvordan man udvikler og implementerer effektive forebyggende indsatser og undlader dem, der ikke er evidens for.

Tal om smerter - tag handling sammen

Hvis I på jeres arbejdsplads har brug for mere viden om, hvordan I forebygger smerter på arbejdet, kan I læse mere på BFA Velfærd og Offentlig administration.

De har samlet både vejledninger, værktøjer og en masse viden om smerter, som kan hjælpe jer med at både forebygge og håndtere smerter på arbejdet.

Om studiet

Undersøgelsen er lavet blandt 69.000 danskere i arbejde og oplysninger om sygefraværet er hentet fra et nationalt register (DREAM), der er blevet koblet med data fra spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø og Helbred-undersøgelsen, der er lavet hver andet år i perioden 2012-2018. Medarbejderne er blevet fulgt i op til to år. Langvarigt sygefravær er defineret ved fravær mere end 30 dage.

I undersøgelsen er der taget højde for andre faktorer, der kan spille ind på risikoen for langvarigt sygefravær, herunder alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, rygevaner, BMI, depressive symptomer.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med forskere fra University of Zaragoza og University of Valencia.

Yderligere information