Spring over hovedmenu

Fleksibilitet og godt arbejdsmiljø er nøglen til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 21-06-2023

Særligt fleksibilitet, nedsat tid og et godt arbejdsmiljø kan få +50-årige til at blive på arbejdet efter pensionsalderen. Det fremgår af undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor forskere har spurgt omkring 14.000 +50-årige.

Lige nu er en af de store udfordringer i Danmark mangel på arbejdskraft.

Hvis fastholdelse af seniorerne skal være en del af løsningen, peger forskning på, hvad der skal til.

For seniorer er det nemlig især vigtigt med øget fleksibilitet og mulighed for nedsat tid, hvis de skal blive flere år på arbejdet. Det viser en ny rapport, der undersøger motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv blandt +50-årige i Danmark.

Fleksibilitet kan fx dække over muligheden for nedsat tid, når behovet opstår, flere fridage og seniordage og bedre tilrettelagte arbejdstider og -steder.

- Halvdelen af medarbejdere over 50 år svarer, at de ville blive længere, hvis der var mulighed for at gå på nedsat tid eller deltid, og knap halvdelen svarer, at de ville blive længere, hvis de blev tilbudt flere seniordage, siger Lars L. Andersen, professor på NFA, der står bag rapporten.

Fritid i højsædet

Mere fritid betyder generelt mere og mere for seniorerne. I 2018 forventede 43%, at ønsket om mere fritid ville blive årsagen til, at de forlader arbejdsmarkedet. I 2022 var andelen steget til 50%.

- Seniorerne vil altså gerne arbejde til en højere alder, men der skal være en god balance, der sikrer, at de også kan nå andre ting i livet end kun at arbejde. For nogle handler det om at bruge mere tid med familie, børnebørn og venner, for andre handler det om selv at kunne bestemme, hvad man skal bruge sin tid til, siger professor Lars L. Andersen.

Samtidig viser rapporten, at et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø vil kunne få flere til at arbejde længere. Der er dog forskel blandt forskellige jobtyper. Mindre fysisk anstrengelse i arbejdet ville kunne få hver fjerde, der arbejder med mennesker til at forlænge arbejdslivet. Inden for produktion gælder det hver tredje medarbejder.

Læs rapporten

Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark

SeniorArbejdsLiv: tidsudvikling fra 2018 til 2022

 

Om studiet

Medarbejderundersøgelsen er gennemført af NFA med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, der i 2018, 2020 2022 er sendt til ca. 30.000 +50-årige danskere, hvoraf størstedelen er i beskæftigelse.

Der er anvendt statistiske vægte ift. alder, køn, uddannelse, region, herkomst, familietype, og familiens disponible indkomst, så resultaterne er repræsentative for målgrupperne i Danmark. I alt har omkring 12-14.000 beskæftigede svaret i hver runde.

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, der er finansieret af TrygFonden.

Yderligere information

Graf der viser hvilke ting der skulle til for at folk ville blive længere på arbejdet