Spring over hovedmenu

Forskning om risici ved graviditet på arbejde får millionstøtte

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 21-03-2023

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 3,5 millioner kroner til forskning i, hvordan kvinders job påvirker deres graviditet og fostres udvikling.

Kemi, tunge løft, stående og gående arbejde, stress og natarbejde er en del af arbejdsdagen for mange gravide kvinder.

Men indebærer disse faktorer en risiko for de mange børn, der hvert år fødes af arbejdende kvinder? Vi ved det ikke.

Nu har Arbejdsmiljøforskningsfonden bevilget 3,5 millioner kroner til projektet ”Gravid på arbejde”, der er ledet af seniorforsker Karin Sørig Hougaard fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det skal kortlægge, om gravide kvinder har øget risiko for graviditetsrelaterede sygdomme og fosterskader i forskellige job og brancher.

- Faktisk ved vi ikke i dag, hvor mange reproduktionsskader der hænger sammen med påvirkninger i arbejdsmiljøet. Projektet kommer til at give os længe ønsket viden om arbejdsmiljø og graviditet, herunder om de eksisterende indsatser virker. Det bliver et stærkt værktøj til at prioritere fremtidige tiltag og forskning, siger Karin Sørig Hougaard.

- Vi kommer især til at kigge på alvorlig graviditetsrelateret sygdom og fosterskader som spontan abort, svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge, medfødte misdannelser, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, nedsat fostervækst og dødfødsel.

Forskningsprojektet løber fra 2023 til udgangen af 2025 og udføres sammen med forskere på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (der begge indgår i partnerskabet Arbejds- og Miljømedicinsk Forskningscenter for Reproduktion, AMoRe) samt Institut for Miljømedicin, Karolinska Instituttet i Stockholm.

Projektet følges af en bredt repræsenteret gruppe af arbejdsmarkedets parter og andre interessenter.

Karin Sørig Hougaard har tidligere bidraget til at finde sammenhæng mellem faktorer i arbejdsmiljøet og risiko for påvirkning af fertilitet og det ufødte barn.

Yderligere information