Spring over hovedmenu

Hvor tilfreds er du med dit job? Analyse sammenligner jobtilfredshed blandt 56 jobgrupper

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 13-09-2023

Der er stor forskel på, hvor tilfredse forskellige faggrupper er med deres arbejde, når man spørger de +50 årige.

Hvor tilfreds er du egentlig med dit arbejde?

Læge, skolelærer eller SOSU. Jobtilfredsheden varierer meget på tværs af faggrupper.

Lægerne topper listen med et gennemsnit på 7,9 på en skala fra 0-10. I bunden af listen ligger bl.a. SOSU’erne med et gennemsnit på 5,6. Blandt de beskæftigede på tværs af alle jobgrupper er den gennemsnitlige jobtilfredshed 6,7 på en skala fra 0 til 10.

Det viser en analyse, der sammenligner jobtilfredsheden blandt 14.690 beskæftigede +50-årige i Danmark.

Analysen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv og bygger på supplerende data, hvorfra der tidligere er offentliggjort en rapport.

Jobtilfredshed kan være mange ting

Listen på i de alt 56 jobgrupper viser, at det især er jobgrupper med fysisk eller psykisk krævende arbejde eller en kombination af et hårdt både fysisk og psykisk arbejde, der generelt set har den laveste jobtilfredshed. Det gælder fx SOSU’er og pædagoger og lagerarbejdere.

- Jobtilfredshed er et samspil af mange faktorer. Det dækker både over, hvor fysisk hårdt arbejdet er, hvor god lønnen er og selvfølgelig, om det er et godt psykiske arbejdsmiljø. Det vil sige, om man har det godt med kollegerne og chefen, har indflydelse på arbejdet, får anerkendelse, når man gør det godt, og oplever, at arbejdet er meningsfyldt, siger professor på NFA, Lars L. Andersen.

- Det er derfor vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø. Det kan for eksempel handle om at organisere arbejdet godt, bruge tekniske hjælpemidler til tunge løft, og at fremme positive faktorer i de psykiske arbejdsmiljø såsom anerkendelse, indflydelse og samarbejde. Det er nemlig nogle ting, som vi kan forbedre i praksis.

Vil du blive lidt længere?

Af den tidligere offentliggjorte rapport fremgår det også, at det især er vigtigt med øget fleksibilitet, økonomi, bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvis seniorerne skal blive på arbejdet flere år end de ellers havde forestillet sig.

Halvdelen af seniorerne svarer, at de vil blive længere, hvis der var mulighed for at gå på nedsat tid eller deltid og knap halvdelen svarer, at de ville blive længere, hvis de blev tilbudt flere seniordage.

- Det handler om at opnå en bedre balance mellem arbejde og fritid, så man også kan nå nogle af de ting i livet, der ikke kun handler om arbejdet, siger Lars L. Andersen, der er professor på NFA og har lavet analysen.

Find mere viden om arbejdsmiljøet blandt seniorer på NFA’s hjemmeside og på projektsiden www.seniorarbejdsliv.dk.

Om analysen

Deltagerne er blevet spurgt ”Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?” og har herefter svaret med et tal fra 0 til 10, hvor 0 er ’meget utilfreds’, 5 er ’hverken tilfreds eller utilfreds’ og 10 er ’meget tilfreds’.

Herefter er der beregnet et vægtet gennemsnit på jobgruppe-niveau. Jobgrupper med stor statistisk usikkerhed er frasorteret og dermed ikke med på listen.

Analysen er lavet på baggrund af data fra medarbejderundersøgelsen i forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv. Der er anvendt statistiske vægte ift. alder, køn, uddannelse, region, herkomst, familietype, og familiens disponible indkomst, så resultaterne er repræsentative for målgrupperne i Danmark. Ca. 14.000 beskæftigede har svaret på spørgeskemaet i 2022.

SeniorArbejdsLiv er finansieret af TrygFonden.

Yderligere oplysninger