Spring over hovedmenu

Ledelse har betydning for medarbejderes smerter og sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 02-03-2023

Lederens viden og håndtering af medarbejdernes smerter påvirker risikoen for, at medarbejderne må melde sig syge. Det viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hver dag vågner tusindvis af danskere op med ondt i kroppen, og smerterne kan skyldes alt fra fysisk krævende arbejdsopgaver til livsstil og havearbejde i fritiden.

Smerter i kroppen er især en velkendt følelse blandt social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. To ud af tre medarbejder i ældreplejen har smerter i lænden, i nakke og skuldre, og det er en af de hyppigste årsager til at melde sig syg.

Nu viser et nyt studie fra NFA, at især teamlederens viden og måde at håndtere medarbejdernes smerter på kan have betydning for, om smerterne fører til sygefravær.

- Ledelsens måde at håndtere medarbejdere med smerter har indflydelse på, om arbejdspladsen kan forebygge smerterne. Det har også betydning for, om smerterne udvikler sig til sygefravær på sigt. At kunne håndtere smerter indebærer, at ledelsen skal have den nødvendige viden samt værktøjer, procedurer og kommunikationsevner til at håndtere medarbejdernes smerter, siger seniorforsker Charlotte Rasmussen fra NFA, som har stået i spidsen for studiet.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsens rapport Sygdomsbyrden i Danmark viser, at smerter i nakke og ryg er den største sygdomsbyrde i Danmark og koster det danske sundhedsvæsen næsten 12 milliarder kroner om året. Desuden koster ryg- og nakkesmerter samfundet knap 40 mia. kr. årligt i produktionstab pga. sygefravær og tidlig død, sammenlignet med personer uden rygsmerter.

Ledelsesstrategier har betydning for sygefravær

Forskerne fra NFA har identificeret fire typer af ledelsesstrategier, der kan have betydning for, hvordan både medarbejdere og arbejdspladsen er rustet til at håndtere medarbejdernes smerter.

- Der er en sammenhæng mellem de forskellige ledelsesstrategier for forebyggelse og håndtering af smerter og medarbejdernes risiko for sygefravær. Det tyder derfor på, at arbejdspladsen skal sætte ind på flere fronter for at sikre, at lederen har den fornødne viden, redskaber og kommunikationsevner til at hjælpe medarbejderne, forklarer Charlotte Rasmussen.

Hun peger på, at især ledelsesstrategien om ”muligheder” kan have betydning, hvis færre medarbejdere skal melde sig syge på arbejdet pga. smerter:

- Her kommunikerer lederen med medarbejderne, men det er vigtigt, at lederen også selv har viden om smerter og om de muligheder, der er på arbejdspladsen for medarbejdere, som oplever smerter. Tilpasningen af arbejdsdagen kan fx ske ved at planlægge efter medarbejdernes behov, så medarbejdere med ondt i ryggen har færre tunge forflytninger. Det medfører, at medarbejderne i lavere grad sygemelder sig, siger Charlotte Rasmussen.

Smertehåndtering afhænger af arbejdspladsen

Netop det at have en helhedsorienteret tilgang til at håndtere smerter, kan de genkende hos BFA Velfærd og Offentlig administration:

- Man må se bredt på forebyggelse. Vores erfaring er, at værktøjer virker bedre på nogle arbejdspladser end på andre. Derfor udvikler vi forskellige redskaber, som man kan vælge imellem alt efter tid og muligheder, forklarer projektleder Jytte Tolstrup fra BFA Velfærd.

Samtidig er det vigtigt, at ledelsen har de rigtige rammer til at håndtere medarbejdernes behov og ønsker til arbejdsdagen.

- Det kræver, at man kan kommunikere og samarbejde på tværs af hele organisationen. Hvis arbejdspladsen ikke lykkes med dette, er der større risiko for, at medarbejderne melder sig syge, siger Charlotte Rasmussen.

Om studiet

Formålet var at undersøge sammenhængen mellem teamlederes viden om og håndtering af smerter og deres medarbejderes smerter og fremtidige risiko for at udvikle smerter i kroppen samt medfølgende sygefravær.

Studiet inkluderer 535 medarbejdere og 42 teamledere fra 20 plejecentre. Forskerne fulgte medarbejderne i 12 måneder, hvor de ansatte indrapporterede smerterelateret sygefravær og antal dage med smerter i kroppen.

Resultaterne indikerer, at teamlederens viden og håndtering af medarbejdere med smerter hænger sammen med risikoen for, at medarbejdere udvikler smerter og sygefravær op til et år senere.

Læs mere om studiet i den videnskabelige artikel

’Pain management in eldercare employees – the role of managers in addressing musculoskeletal pain and pain-related sickness absence’

For yderligere information:

Fire typer af ledelsesstrategier i forhold til at håndtere smerte blandt medarbejderne:

  • Forebyggelse: Tiltag for at forebygge, at medarbejderne udvikler smerter.
  • Håndtering: Tiltag for at forebygge, at medarbejdernes smerter udvikler sig til kroniske smerter og sygefravær.
  • Muligheder: Kommunikation om hjælpemidler på arbejdspladsen, så medarbejdere med smerter kan komme på arbejde.
  • Tilpasning: Lederens evne til at finde muligheder for at tilpasse arbejdet til medarbejdere med smerter.

Værktøjer på vej til at håndtere smerter

BFA Velfærd og Offentlig administration har udviklet flere værktøjer til at håndtere smerter på arbejdspladsen, fx: ’Tal om smerter - tag handling sammen’ giver viden om smerter.

’Guide til dialog mellem leder og medarbejder’ giver muligheder for at arbejde med forebyggelse på arbejdspladsen. 

Tal om smerter fra BFA