Spring over hovedmenu

Svamp i kulturarven: Forskere undersøger Skagenskunst og arbejdsmiljø for skadelig skimmel

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 26-09-2023

En aggressiv svamp har bidt sig fast i vores museer, og det kan gå ud over Skagensmalernes kunst. Derfor undersøger forskere nu, hvordan svampen både kan påvirke kunsten og lungerne hos museumsansatte.

Notesbøger og tegninger fra de anerkendte Skagensmalere, Anna og Michael Ancher, er blevet vendt og drejet. Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i samarbejde med ph.d.-studerende Camilla Jul Bastholm undersøgt Ancher-parrets hjem for skimmelvækst. Skimmesvamp giver nemlig husmuseet problemer:

- Vi har både fundet vækst på bøger, tegninger og skitser, hvor skimmelsvamp går ind og 'spiser' vores kulturarv. Desuden har vi undersøgt luften, for at se i hvor høj grad de svampesporer findes i luften og potentielt påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø, siger Camilla Jul Bastholm.

Skimmel ses ofte som hvide, grønne eller sorte pletter. Breder den sig fx på en tegning, kan den give misfarvninger og i sidste ende resultere i, at værket må kasseres.

- Skimmelsvamp findes overalt i luften, men sætter sig eksempelvis på kunstgenstande. Særligt såkaldte xerophile svampe giver problemer for nogle museer, fordi de kan vokse og brede sig ved meget lav luftfugtighed. Det er nok derfor, man har fundet svampene under tørre forhold, hvor man ikke finder vækst af de svampearter, vi normalt har fokus på, siger seniorforsker på NFA, Anne Mette Madsen.

Dårligt indeklima generer medarbejdere

Forskerne fra NFA er især interesserede i at undersøge, hvordan skimmesvamp påvirker medarbejderes arbejdsdag og sundhed.

- Vi har igangsat flere projekter i forskellige brancher og på forskellige arbejdspladser for at undersøge, hvordan det påvirker medarbejdere at indånde forhøjede niveauer af skimmelsvampe til daglig. Det gør vi ved at påføre medarbejderne samplere, som de bærer igennem hele arbejdsdagen. Herefter analyserer vi prøverne i laboratorier, forklarer Anne Mette Madsen.

Det kan nemlig være stærkt generende at opholde sig på en arbejdsplads præget af fugt og skimmel.

- Det kan give irritation i øjne, næse og i de øvre luftveje. Særligt slemt kan det være for personer, der i forvejen lider af astma, fordi dine symptomer bliver forværret, siger Anne Mette Madsen.

Forskning skal forebygge vækst

NFA samarbejder med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Det Kongelige Akademi om et projektet om svampe på museer og museumsmagasiner. Her undersøger man vækstbetingelser for disse xerophile Aspergillus-svampe, og målet er at finde løsninger til bedre at kunne forebygge vækst af svampen.

- Vi arbejder også med at udvikle bedre metoder til at finde og identificere svampene. Dette er nødvendigt både for at kunne forebygge vækst på fx museer, men også for at kunne opnå viden om medarbejdere udsættes for svampene via luften, siger Anne Mette Madsen.

Siden denne undersøgelse har Skagen Kunstmuseum udbedret problemerne med svampevækst.

Proceedings-paper om undersøgelsen

Xerophilic fungi in an artist studio museum: A preventive conservation framework and the risk of fungal growth

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Mette Madsen