Spring over hovedmenu

Temamøde om kvarts

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 30-03-2023

Hvad ved vi om helbredseffekter og udsættelse for kvarts i arbejdsmiljøet i Danmark? Det var emnet for et temamøde den 24. april 2023. Se materialerne fra mødet her.

Kvarts findes i arbejdsmiljøet i mange brancher – især i byggeriet, nedrivningsbranchen og landbruget. Kvarts er kræftfremkaldende og kan blandt andet forårsage kræft, lungefibrose og nyresygdomme. NFA har efter anmodning fra Arbejdstilsynet udarbejdet dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier for respirabelt kvarts i arbejdsmiljøet.

På dette temamøde fik deltagerne en status over den eksisterende viden om kvarts’ effekter på vores helbred, hvor udbredt det er på danske arbejdspladser, hvordan man måler kvarts i arbejdsmiljøet, Arbejdstilsynets tilsynspraksis og en eventuel revision af grænseværdien for kvarts i arbejdsmiljøet.

Se præsentationer fra mødet

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Temamødet henvendte sig især til medarbejdere fra virksomheder, konsulenter, myndigheder, rådgivere og faglige organisationer, som emnet var relevant for. 

Program for temamødet

10.30 Velkomst og kort introduktion til dagens tema - Professor Ulla Vogel, NFA

10.35 Dokumentation for helbredsbaseret grænseværdi for respirabelt kvarts i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Thoustrup Saber gennemgår NFA’s dokumentation for en helbredsbaseret grænseværdi for respirabelt kvarts. Download grænseværdirapporten

10.50 Udsættelse for kvarts på danske arbejdspladser. Læge Signe Hjuler Boudigaard, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital giver et overblik over udsættelsen for kvarts på danske arbejdspladser.

11.05 Hvordan måler man udsættelsen for kvarts i arbejdsmiljøet? Professor Keld Alstrup Jensen, NFA, fortæller om standarder og alternative metoder til at måle koncentrationen af luftbåren kvarts i arbejdsmiljøet.

11.20 Tilsyn på arbejdspladser med risiko for udsættelse for kvarts samt revision af grænseværdien for kvarts i arbejdsmiljøet. Akademisk medarbejder Johannes Rytter Dethlefsen og specialkonsulent Flemming Ingerslev, begge fra Arbejdstilsynet, tager deltagerne med på tilsyn og giver et indblik i arbejdet med revisionen af grænseværdien for kvarts.

11.35 Åben diskussion med spørgsmål og kommentarer fra deltagerne.

Tid, sted og tilmelding

Tid: Mandag den 24. april 2023 kl. 10.30-12.00

Yderligere oplysninger