Spring over hovedmenu

Forskning spørger ind til etik ved brug af ny teknologi: Vil du lade dig overvåge på arbejdet?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 14-02-2024

Magten kan forskydes, når ny teknologi flytter ind på arbejdspladsen. Det viser et nyt studie, der bl.a. kortlægger etiske videnshuller ved brug af fx AI og overvågningsteknologi. Samtidig har forskerne skabt et værktøj, der kan hjælpe arbejdspladser med at sætte etiske overvejelser i system.

Den kan spotte, hvis du mangler en sikkerhedshjelm, eller hvis du befinder dig et farligt sted på byggepladsen – altså smart teknologi. Alt sammen ud fra en grundlæggende tanke om, at overvågningen øger sikkerheden og er for medarbejdernes bedste.

Teknologiske løsninger vinder frem, og der er mange positive aspekter forbundet med ny, smart teknologi, som både kan være en fordel for medarbejdere og ledelsen. Men når den nye kollega hedder AI, følger der samtidig en række etiske overvejelser med. Det forklarer seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Jeppe Ajslev:

- Der er ofte fokus på, hvad teknologierne kan betyde for virksomhedens effektivitet, sikkerhed eller arbejdsmiljøledelse. Men mange arbejdspladser glemmer et vigtigt etisk princip: man bør ikke tage hånd om nogen imod deres vilje. Så selvom ledelsen tænker, at overvågningen er der for medarbejdernes sikkerhed, så er det fx vigtigt at medtænke trivsel og indflydelse.

Derfor påpeger Jeppe Ajslev også, at netop spørgsmålet om magtrelationen i implementering af ny arbejdsmiljøteknologi ikke tidligere er beskrevet i arbejdsmiljøforskningen. Han mener, at vi som samfund skal være meget mere bevidste om, hvad vi får med ind af bagdøren, når vi inviterer teknologien ind af fordøren:

- Det er endnu ikke blevet undersøgt, hvordan overvågningsteknologi påvirker magtforholdet i organisationen. Hvem mister indflydelse, og udøver man magt over andre, som man ikke udøver over sig selv? Det er problemstillinger, som bliver mere og mere relevante, i takt med at teknologien vinder indpas på arbejdspladserne.

Checkliste kan sætte etik i system

Overvågningsteknologi kan være alt fra videooptagelser med tilknyttede AI-baserede software til GPS-tracking. Teknologier kan fx overvåge sikkerheden på en byggeplads eller koordinere dagligdagen blandt lagerarbejdere ved at arbejdet sættes i system.

- Vores undersøgelse viser, at vi især mangler at forholde os til menneskelige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Det kan fx være medarbejderes muligheder for privatliv, oplevelsen af mening og indflydelse, men også muligheden for menneskelig interaktion og vedligeholdelsen af gode relationer imellem ledere og medarbejdere siger Jeppe Ajslev.

For at give arbejdspladserne et redskab til at sætte deres etiske overvejelser i system har forskerne udviklet otte etiske spørgsmål, der er baseret på deres analysearbejde fra studiet.

- Målet er at skabe bedre rammer for at bruge teknologien fremadrettet, hvor vi husker mennesket, lederen og medarbejderen.

På arbejdspladserne kan man bruge spørgsmålene som en etisk checkliste, hvis man overvejer at indføre teknologi på arbejdspladsen.

- Er du leder, kan du stille dig selv spørgsmålet om, hvilke arbejdssituationer du selv ville lade dig overvåge i, men også hvornår du ikke ville bryde dig om det. Forhåbentlig kan det være med til, at både medarbejdere og ledelse tænker over en hverdag, hvor teknologi fx er blevet en fast siddemakker på kontoret eller ude på lageret.

Kort om undersøgelsen

Studiet 'In the name of safety - safety monitoring and the development of the Duty, Utility, Virtue framework for ethical consideration' er udgivet i Safety Science. Studiet er bygget op i tre dele

 1. en litteraturgennemgang,
 2. udvikling af DUV og
 3. analyse ved brug af DUV.

Ved litteraturgennemgangen har forskerne analyseret 4.282 artikler for at identificere artikler, der omhandler anvendelsen af nye teknologier til arbejdsmiljøformål i bygge- og anlægsbranchen. Her fandt forskerne ni artikler, der omhandlede overvågning til arbejdsmiljøformål. Herefter brugte forskerne de ni artikler til at illustrere, hvilke etiske overvejelser man bør gøre sig i forhold til nye teknologier, samt hvilke etiske overvejelser der er fraværende. Denne illustration anvendes til at vise, hvordan manglende etiske overvejelser omkring nye teknologier kan komme til at udgøre væsentlige risici for arbejdsmiljøet.

Styrker og begrænsninger i studiet

Der er tale om et begrebsudviklende studie baseret på etisk filosofi og studier af overvågningsteori. Disse anvendes på empirisk materiale, der handler om overvågningsteknologistudier, der har til formål at forbedre sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen. Derfor kan denne undersøgelse siges at være banebrydende for forskningslitteraturen omkring overvågningsteknologier.

En styrke ved studiet er derfor, at man kan forvente, at DUV-værktøjet repræsenterer de mest veludviklede og systematiske overvejelser omkring etik og overvågningsteknologier inden for arbejdsmiljø, der eksisterer på nuværende tidspunkt. En begrænsning ved studiet er, at DUV-værktøjet endnu ikke er afprøvet på virksomheder. Man kan derfor endnu ikke vide, hvilke specifikke konsekvenser det vil have at anvende værktøjet i det virkelige arbejdsliv. Dette håber forskerne at undersøge i fremtidig forskning.

Læs artiklen

In the name of safety - safety monitoring and the development of the Duty, Utility, Virtue framework for ethical consideration.

Yderligere information

Seniorforsker Jeppe Z.N. Ajslev og gæsteforsker Malene Friis Andersen, begge NFA.

Sådan gjorde forskerne

 1. I studiet har forskerne først identificeret et videnshul inden for overvågningsteknologi på arbejdspladser gennem litteraturgennemgange.
 2. Her fandt de frem til, at arbejdsmiljøforskningen endnu ikke har beskæftiget sig systematisk med etik i forhold til overvågningsteknologi.
 3. Efterfølgende udviklede forskerne en teoretisk ramme, kaldet DUV (Duty, Utility, Virtue), der kan understøtte, at man får overvejet de mulige menneskelig konsekvenser af overvågning på arbejdspladserne.
 4. Forskerne bruger DUV til at vise, hvilke etiske problemstillinger man skal huske at medtænke, når man bruger teknologi på arbejdspladsen.

Værktøj: Etiske spørgsmål til arbejdspladsen

 1. Hvilke formål eller intentioner beskrives angående teknologien?
 2. Hvem eller hvad understøtter teknologien?
 3. Hvilke ulemper er forbundet med teknologien?
 4. Hvilke fordele er forbundet med teknologien?
 5. Hvordan vil teknologien eller dens principper fungere, hvis de anvendes på dem, der implementerer eller udvikler den?

Find flere eksempler i den videnskabelige artikel. Linket til artiklen finder du sidst i denne nyhed.