Spring over hovedmenu

Hvornår kan gentagne bevægelser ende i sygefravær?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 14-03-2024

Er der sammenhæng mellem det antal gange, du løfter armen og dit langvarige sygefravær? Det er ph.d.-studerende Anders Dreyer Frost ved at undersøge.

Medarbejdere, som gentager den samme bevægelse med armen eller med ryggen foroverbøjet, har større risiko for at få smerter og dermed sygefravær. Tidligere forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har fx vist, at hvis du øger dit armarbejde over skulderhøjde med blot 2 minutter på en arbejdsdag, øges risikoen for langtidssygefravær med hele 14 pct. Men der mangler viden om, hvornår de gentagne bevægelser kan lede til smerter og sygefravær, forklarer Anders Frost, som er ph.d.-studerende på NFA.

Sensor ’sladrer’ om bevægelser

Han bruger data fra en sensor, som måler armens bevægelsesmønster, hvor højt armen kommer op, og i hvor lang tid armen løftes.

- Den viden, som sensorerne leverer, kan vi nu bruge til at anskueliggøre for arbejdspladserne, hvor mange gentagelser der skal til, før det på sigt kan resultere i, at medarbejderen får smerter, siger Anders Frost.

Målet er bl.a. at hjælpe arbejdspladser med at skabe målrettede indsatser, der kan styrke forebyggelsen af smerter:

- Jeg håber, at mine undersøgelser kan give arbejdsmiljøprofessionelle et såkaldt ’tælleværktøj’, der gør det lettere at finde frem til de mest fysisk belastende arbejdsopgaver for skuldre og ryg. Værktøjet kan forhåbentlig være med til at give et indblik i, hvilke jobgrupper der har flest gentagne arbejdsbevægelser, og hvilke arbejdsopgaver der bidrager mest til smerter hos medarbejderne.

Læs mere om NFA’s forskning i det ergonomiske arbejdsmiljø

Kontakt

Ph.d.-studerende Anders Dreyer Frost