Spring over hovedmenu

Informationsmøde om resultaterne af forskningsprojekt om asbestudsættelse i byggebranchen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 09-04-2024

Den 19. og 23. april præsenterer forskere fra Aalborg Universitetshospital, Joblife og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) centrale resultater fra forskningsprojektet ASBYG. Formålet med projektet var at kortlægge udsættelsen for asbest indenfor bygge- og anlægsbranchen.

På møderne kan du bl.a. høre mere om luftmålinger af asbest ved forskellige arbejdsprocesser under nedrivning og renovering af asbestholdige byggematerialer samt få et indblik i sikkerhedskulturen.

Der er også afsat tid til at diskutere resultaterne og de eventuelle udfordringer i forhold til fremtidige saneringsopgaver, som arbejdspladserne kan støde på med den nye lavere grænseværdi og mere følsomme metoder som SEM-analyser (Scanning Electron Microscope) og andre tiltag på asbestområdet.

Tid, sted og tilmelding

Informationsmøderne afholdes den 19. april i Aalborg (fysisk fremmøde) og den 23. april i København (fysisk fremmøde eller online deltagelse). Begge dage kl. 12.00 – 15.00.

Det er gratis at deltage.

Du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at møde op fysisk!

Det gør du ved at sende en mail til Linda Pedersen lpp@rn.dk senest 15. april. Skriv venligst, om du ønsker at deltage i Aalborg eller København. Fra kl. 12.00 serveres der sandwich - angiv derfor venligst evt. præferencer for vegetarmad og forbehold for allergier.

Program for selve informationsmødet

12.30 Velkommen og projektet kort fortalt v. Jakob Bønløkke, Arbejds- og Mil-jømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

12:40 Saneringsopgaver og asbestmålinger i luft v. Henrik Harboe, Joblife A/S og Marie Frederiksen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

13.00 Forbedrede målemetoder - hvad har de vist? v. Anders Brostrøm m.fl., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

13.40 Safety Observer app ved saneringsopgaver v. Henrik Harboe, Joblife A/S og Pete Kines, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

14.00 Kaffepause

14.20 Hvad har vi lært? Projektets konklusioner v. Jakob Bønløkke, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

14.30 Sanering fremadrettet, spørgsmål og diskussion med forskerne.

14.55 Afrunding v. Jakob Bønløkke.

Download programmet som PDF

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget penge til forskningsprojektet. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har stået i spidsen for projektet, som er gennemført i samarbejde med JobLife, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital) og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Kontakt

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA