Spring over hovedmenu

Nyt projekt: Kan færre løst ansatte og mere nærværende ledelse mindske sygefravær?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 10-01-2024

NFA skal i samarbejde med en dansk kommune undersøge, hvordan sygefraværet i ældreplejen kan nedbringes.

16 årlige sygedage. SOSU-medarbejdere er den jobgruppe, der har mest sygefravær. Samtidig er der mangel på arbejdskraft i ældreplejen.

Nu vil forskere fra NFA undersøge, hvilke tiltag der kan bidrage til færre sygedage i en dansk kommune.

NFA deltager allerede i et svensk projekt, hvor forskere fra Mälardalens Universitet og Karolinska Instituttet i samarbejde med ældreplejen i Eskilstuna Kommune er i gang med at undersøge, hvordan organisatoriske tiltag for at forbedre arbejdsforholdene kan reducere sygefravær.

Kommunen har investeret 20 mio. SEK om året, der skal gå til to hovedformål:

  1. Flere fastansatte i forhold til løst ansatte.
  2. Færre medarbejdere per chef, så ledelsen kan blive mere nærværende og fokus på kerneopgaven øges.

Det er Eskilstuna Kommune, der gennemfører forandringsarbejdet. Forskerne støtter, observerer og analyserer udviklingen. NFA bidrager med metodeudvikling og analyser.

- Det høje sygefravær både i ældreplejen og i andre velfærdsfag er en kæmpe udfordring - både for borgerne, medarbejderne og økonomien. Det bliver spændende at se, om en mere stabil kerne af medarbejdere og mere nærværende ledelse rent faktisk kan gøre en forskel for arbejdsmiljø og sygefravær, siger chefkonsulent på NFA Ole Henning Sørensen, der bidrager til projektet i Eskilstuna.

Søger dansk kommune til samarbejde

NFA har fået en bevilling til at gennemføre et projekt i tråd med det svenske eksempel.

NFA arbejder derfor på at finde en eller flere danske kommuner, der har planer om at gennemføre organisatoriske indsatser for at forbedre arbejdsbetingelserne og nedsætte sygefraværet i ældreplejen. Det kunne være indsatser som fx færre løst ansatte, øget fastholdelse eller øget ledelseskvalitet. Kommunen kan få sparring på indsatserne og støtte fra forskergruppen til at evaluere, om og hvordan indsatserne har den ønskede effekt.

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Ole Henning Sørensen, NFA