Spring over hovedmenu

Tidligere udsendte nyhedsbreve

NFA's nyhedsbrev udsendes ca. hver anden uge og indeholder ny viden om forskningen på NFA.

2022

Nyhedsbrev fra NFA tirsdag den 3. maj 2022
'Indflydelseshjulet' - et nyt redskab til at tale om indflydelse på arbejdet | Konference om løse ansættelser og den mentale sundhed

Nyhedsbrev fra NFA den 19. april 2022
Bl.a. om forflytningskultur, sygefravær og smerter | Følelsesmæssigt krævende jobs og depression | Temamøde om OECD-vejledninger og -standarder for kemiske stoffer og partikler

Nyhedsbrev fra NFA den 22. februar 2022
Bl.a. om Småøvelser og langtidssygefravær | Hjælp os til at blive bedre | Fysiske arbejdskrav ved bygningsarbejde | Brandfolk og PFOS mm.

Nyhedsbrev fra NFA den 17. februar 2022
Bl.a. om Webinar om indflydelse | Rollefordeling, udviklingsmuligheder og sygefravær | Faktorer, der kan få seniorer til at fortsætte | Arbejdsmiljø i dagligvarebutikker mm.

Nyhedsbrev fra NFA den 4. januar 2022
Bl.a. om nyt instrument til at måle forskningens samfundsmæssige aftryk, chikane af skoleledere og anbefalinger til brug af sprayprodukter.

2021

Nyhedsbrev fra NFA den 15. december 2021
Bl.a. om Indflydelse og trivsel, guide til byggebranchen, og forebyggelse af negative handlinger.

Nyhedsbrev fra NFA den 22. november 2021
Webinar og to online temamøder.

Nyhedsbrev fra NFA den 8. november 2021
Om arbejdslivslængde, det biologiske arbejdsmiljø samt sprayprodukter og kemiske stoffer i rengøringsbranchen.

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 30. september 2021
Bl.a. om: Hvad afgør hvor stærkt SOSU-medarbejdere på plejecentre løber? Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis...

Nyhedsbrev fra NFA tirsdag den 24. august 2021
Nyt værktøj om forebyggelse af vold og trusler | Kom og deltag i debatten om arbejdsmiljøet i EU og DK nu og i fremtiden

Nyhedsbrev fra NFA mandag den 7. juni 2021
Seneste nyheder fra NFA - bl.a. om ledere og medarbejderes erfaringer fra coronakrisen, fysiske krav i arbejdet og sundhedsmiljø

Nyhedsbrev fra NFA onsdag den 10. februar 2021
Ny tjekliste hjælper med Covid-19-sikkerheden | Et godt psykosocialt arbejdsmiljø får flere til at forlænge arbejdslivet

2020

Temanyhedsbrev mandag den 28. december 2020
Temanyhedsbrev om nyere forskning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Temanyhedsbrev tirsdag den 22. december 2020
Temanyhedsbrev om sygefravær

Temanyhedsbrev tirsdag den 8. december 2020
Seksuel chikane på arbejdspladsen

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 24. september 2020
Portal med viden og værktøjer til risikovurdering af nanomaterialer

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 17. september 2020
Anbefalinger om natarbejde | Forandringsværktøj | Sygefravær | Tørre øjne

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 3. september 2020
Forskning i arbejdsmiljøets betydning for hjertekarsygdom

Temanyhedsbrev fra NFA fredag den 3. juli 2020
Seniorer - et langt og bæredygtig arbejdsliv.

Temanyhedsbrev fra NFA mandag den 29. juni 2020
Arbejdsmiljø og reproduktion

Temanyhedsbrev fra NFA mandag den 22. juni 2020.
Forskning i arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser, der arbejder med mennesker.

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 11. juni 2020
Sådan bidrager forskningen til bedre arbejdsmiljø

Nyhedsbrev fra NFA tirsdag den 28. april 2020
Trivsel og arbejdsfællesskaber under COVID-19 | Styrket fokus på forskningens impact | Ph.d.-forsvar om påvirkninger og risiko for børneastma

Temanyhedsbrev fra NFA fredag den 24. april 2020
Skraldemænd og mikroorganismer

Nyhedsbrev fra NFA mandag den 9. marts 2020
Depressive symptomer kan betyde færre år på arbejdsmarkedet | Støv fra svinestalde | NFA's webpanel | Magasinet Arbejdsmiljø | Ny viden fra NFA | Sygefraværskampagne

2019

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 19. december 2019
Gravide | Seniorer | Nyt webpanel | Positive mål | Årets 10 temanyhedsbreve | PEROSH-konference

Temanyhedsbrev fra NFA mandag den 16. december 2019
Arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

Temanyhedsbrev fra NFA tirsdag den 10. december 2019
Medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet

Temanyhedsbrev fra NFA fredag den 6. december 2019
Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Temanyhedsbrev fra NFA tirsdag den 3. december 2019
Dansk Center for Nanosikkerhed

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 27. november 2019
Skiftearbejde, ulykker og helbred

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 3. oktober 2019
Arbejdsmiljø og Helbred 2018

Temanyhedsbrev fra NFA mandag den 23. september 2019
Partikler i arbejdsmiljøet

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 22. august 2019
Natarbejde på WHO's kræftliste | Unges arbejdsformer | Gå-hjem-møde om danskernes arbejdsmiljø | Temadag om kemi | Kursus om nano

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 25. april 2019
Arbejdsmiljø og fastholdelse af seniorer.

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 21. marts 2019
Arbejdsmiljø og produktivitet | Unges arbejdsmiljø samlet set| Ny viden fra NFA 2018 | Ny bestyrelsesformand |Ph.-forsvar om arbejdstid og ulykker| Gå-hjem-møde om SeniorArbejdsliv

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 7. marts 2019
Mobning på arbejdspladsen

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 7. februar 2019
Forskningsbaserede værktøjer

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 31. januar 2019
Arbejdsmiljø og helbred 2018 | Tør luft og dårlig trivsel | Kemisk risikovurdering |Proaktive sikkerhedsmål | Bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 10. januar 2019
Effekter af kulstof nanopartikler | Arbejdsbetinget eksem | Løse ansættelser | Tilbud til Regionerne

2018

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 20. december 2018
Social kapital på arbejdspladsen

Temanyhedsbrev fra NFA mandag den 17. december 2018
Sosu'ers arbejdsmiljø

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 15. november 2018
Røgdykkerudstyr| Musemødre og nano| Hovedpine| Rollekonflikter| amid.dk| Videoforedrag | Sæt kryds i kalenderen

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 1. november 2018
Mikroorganismer i arbejdsmiljøet

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 11. oktober 2018
Støv og MRSA | Nattevagter og svangerskabsforgiftning | Arbejdsmiljø og demens | Kommende gå-hjem-møder

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 27. september 2018
Lange arbejdstider og helbred

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 13. september 2018
Natarbejde og ulykker | Opmærksomhed på brobyggende social kapital | Sæt x i kalenderen

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 30. august 2018
Bedre håndtering af smerter på jobbet

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 23. august 2018
Hjælpemidler og vold | USAs arbejdsmiljøpogram | Deltagere til projekt om natarbejde | To gå-hjem-møder primo september

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 28. juni 2018
Unges arbejdsmiljø

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 31. maj 2018
Kemisk arbejdsmiljø

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 17. maj 2018
Negativ adfærd i folkeskolen | Fysisk aktivitet og død | Folkemødet på Bornholm | Ph.d.-forsvar | Årsberetning 2017 | Konference | Gå-hjemmøde

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 3. maj 2018
Udvikling af social kapital | Pris for bud på ensartede målinger | Overblik over ny viden fra NFA | Fokusgruppeinterview om nano | Konference og Gå-hjem-møde | Nye videoer

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 19. april. 2018
Seniorer på arbejdsmarkedet

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 5. april 2018
Ondt i ryggen | Kemiske stoffer på jobbet | Robotter i ældreplejen | Arbejdsmiljø og helbred | Sosu'er og arbejdsmiljø | Kommende formidlingsmøder

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 22. marts 2018
Vision Zero

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 8. marts 2018
Sygefraværsrapport | MRSA-bakterier | 7 ting vi kan lære af Sverige | Hårdt fysisk arbejde | 2 gå-hjem-møder | 1 workshop | 1 konference | Eliteforsk-stipendium

Temanyhedsbrev fra NFA torsdag den 22. februar 2018
Seksuel chikane på arbejdspladsen

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 8. februar 2018
Mental sundhed | Gode relationer | Digitalt arbejdsmarked | Brandfolks helbred | Ny sikkerhedsapp

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 25. januar 2018
Ny rapport om social kapital | Arbejdsmiljø og tidlig tilbagetrækning | 5 spørgsmål og risiko for arbejdsulykker

Nyhedsbrev fra NFA torsdag den 11. januar 2018
Lange arbejdstider og slagtilfælde | SOSU'ers arbejdsmiljø | Få farlige bakterier i luften | Tjekliste til grænseværdier