Spring over hovedmenu

Dialogkort - sådan får I gang i seniorsamtalen

Med seks forskningsbaserede dialogkort kan man sætte gang i en struktureret snak om, hvilke tilbud arbejdspladsen har til seniorer, hvordan de omsættes til praksis, og hvordan seniorbegrebet i det hele taget opfattes af både medarbejdere og ledere på arbejdspladsen.

Dialogkortene bygger på data fra forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, der er et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv. Projektet er støttet af TrygFonden. Læs mere om SeniorArbejdsLiv

Eksempler på spørgsmål i dialogkortene:

  • Hvordan tager vi dialogen, så både medarbejdere og ledere tør være åbne om behov og muligheder?
  • Ved ledelsen, hvad der skal til, for at vores seniormedarbejdere har lyst til at fortsætte med at gå på arbejde?
  • Har vi fokus på afvikling eller udvikling i vores seniorsamtaler?

Se de 6 dialogkort nedenfor eller download dem alle samlet i pdf

Dialogkort 1

Dialogkort 3

Dialogkort 5

Dialogkort 2

Dialogkort 4

Dialogkort 6