Spring over hovedmenu

Forebyg og håndter smerter på arbejdspladsen i byggebranchen

Her finder du værktøjer med gode råd til, hvordan I kan planlægge og iværksætte aktiviteter, som har fokus på at forebygge og håndtere smerter i muskler og led i bygge- og anlægsbranchen og industrien. Værktøjerne er udviklet på baggrund af forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Målgruppe

Værktøjerne retter sig primært mod arbejdsmiljøorganisationen i virksomheder indenfor Bygge & Anlæg og Industri. I små virksomheder, der ikke har en arbejdsmiljøorganisation, henvender de gode råd sig primært til arbejdsgiveren.

Værktøjskassen

I værktøjskassen er der en informationsguide til byggeriet, en pjece med gode råd til bygge- & anlægsbranchen og industrien samt to plakater med træningsøvelser. Værktøjerne bidrager med:

  • Gode råd til hvordan I planlægger en indsats, der sætter fokus på smerter i muskler og led.
  • Inspiration til hvad indsatsens indhold kan være, og der gives konkrete råd til indsatser med tekniske hjælpemidler, løfteteknikker og styrketræning.
  • Træningsøvelser og plakater til Asfaltindustrien.

Det er afgørende for effekten af værktøjernes implementering, der sker en inddragelse af medarbejderne og tilpasning til arbejdspladsen. Derfor bør der prioriteres at opretholde en god dialog med medarbejderne om, hvordan indsatsen bedst passer ind i deres arbejdsopgaver.

Download værktøjerne

Lavet på baggrund af forskning og praksis

De gode råd er udarbejdet med udgangspunkt i både forskning og praksis og bygger på resultaterne fra forskningsprojektet ’Styrkelse af vidensgrundlaget for branchespecifikke med hårdt fysisk arbejde’, der blev gennemført i perioden 2018-2021 med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF).

Resultaterne fra projektet bidrager med viden om, hvordan arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen og industrien kan planlægge og iværksætte indsatser/aktiviteter, som har fokus på at forebygge og håndtere smerter i muskler og led. Denne viden, der er operationaliseret til konkrete værktøjer målrettet arbejdspladser inden for de to brancher, vil potentielt styrke det vidensgrundlag, som de relevante arbejdsmiljøaktører handler ud fra, når de bidrager til at forebygge og håndtere smerter i muskler og led (MSB) på arbejdspladserne.

Elastiktræning i asfaltbranchen

Projektet førte til samarbejde med Asfaltindustrien og 3F om at udvikle målrettede øvelser og træningsplakater til asfaltbranchen. Plakaterne kan også tjene som inspiration til andre brancher med fysisk betonet arbejde. Selvom øvelserne er specielt målrettet asfaltbranchen, er der nemlig mange arbejdstagere med fysisk betonet arbejde som kunne have gavn af disse øvelser, da kortvarig styrketræning af de muskler, der ofte bruges i arbejdet, kan mindske smerter i fx nakke, skulder og arme.

Sammen med træningselastikker blev plakaterne uddelt til asfaltarbejdere i Danmark i løbet af foråret 2021 som en del af en større kampagne. Projektarbejdet har herigennem stort potentiale for at kunne nå bredt ud til branchen og bidrage til at forebygge og håndtere smerter i muskler og led blandt asfaltarbejderne. Materialerne kan ses her.


Læs rapporten


Yderligere oplysninger