Spring over hovedmenu

Forflytningsvideoer

Disse 6 videoer viser, hvordan sosu'er og andre kan foretage forflytninger i seng med så lav belastning som muligt.

Formål

Videoklippene kan fx. bruges til efter-/videreuddannelse, samt som oplæg til en generel diskussion på arbejdspladsen om risikovurdering, inddragelse af patientressourcer og brug af hjælpemidler.

Eksemplerne bekræfter de velkendte forflytningsprincipper som mindsker lænderygbelastningen:

  • undgå løft
  • brug friktionsnedsættende (og øgende) hjælpemidler
  • opdel forflytningen i etaper
  • aktiver patientens egne ressourcer

Seks typer af patientforflytning

Værktøjet består af 6 videoer, der  viser 6 typer forflytninger i seng udført af én plejer udelukkende med simple hjælpemidler, dvs. stiklagen og friktionsnedsættende og øgende remedier som glidestykke, plastposer og engangsvaskeklude. 

1. Vending i seng mod plejer

Patienten vendes fra at ligge på ryggen midt i sengen til at ligge på sin venstre side, så patientens ansigt vender mod plejere.

2. Flytning sideværts

Patienten flyttes fra at ligge midt i sengen ud til siden nærmest plejeren (rygliggende begge steder).

3. Hovedgærde op

Med patienten liggende midt i sengen rejses hovedgærdet manuelt fra vandret til ca. 45˚. 

4. Halvt liggende til siddende

Patienten flyttes fra at ligge i sengen, hvor hovedgærdet er hævet til ca. 45˚, til at sidde på sengekanten.

5. Siddende til liggende

Patienten flyttes fra siddende på sengekant til liggende på ryggen i sengen.

6. Flytning op

Patienten, som ligger på ryggen flyttes længere op i sengen.

Baggrund

Videoerne er blevet til som en del af forskningsprojektet 'Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering'. Projektet viste blandt andet, at den forflytningsteknik som plejeren anvender og brug af simple hjælpemidler havde større betydning for belastningen end patientens vægt og handicap.


Læs mere

Læs rapporten patientforflytninger i seng


Yderligere oplysninger

Fysioterapeut Klaus Hansen, NFA