Spring over hovedmenu

PUX – et værktøj til de små pressede situationer i arbejdet

PUX er et dialogværktøj, der kan hjælpe medarbejdere og ledere med at løse praktiske udfordringer i hverdagen.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med personale og ledere på daginstitutioner, men det er hensigten, at det også skal kunne bruges af andre arbejdspladser – evt. med lidt tilpasning.

Personer, der arbejder med mennesker, sætter ofte børnene, borgeren eller patienten først og glemmer sig selv lidt. Med PUX sætter man fokus på medarbejderen og trivslen i arbejdet. På den måde kan medarbejderen yde en endnu bedre service for borgeren, patienten eller børnene.


(P)rioritere opgaver, (U)dnytte ressourcer og e(X)terne ressourcer

Med tre enkle perspektiver kan medarbejderne gennemgå en konkret situation, og de kan undersøge, om der er mulige løsninger eller ændringer, der kan gøre situationen mindre presset eller uoverskuelig.

Prioritere opgaver

- Kan vi undlade hele/dele af opgaven?

- Kan hele/dele af opgaven flyttes til et bedre tidspunkt?

Udnytte ressourcer

- Udnytter vi, at vi er, dem vi er, bedst muligt?

- Har vi de nødvendige kompetencer til at løse opgaven?

- Passer vi på kroppen, når vi løser opgaven?

EXterne ressourcer

- Kan vi bruge hjælpemidler eller andet, der letter opgaven?

PUX kan hjælpe medarbejdere og ledere med at tænke småt og smart. Værktøjet sætter rammerne for en struktureret dialog og løsning af hverdagens små praktiske udfordringer. Udfordringer, der ellers kan hobe sig op og føre til mistrivsel.

Download værktøjet

Her kan du downloade en udgave af PUX-værktøjet til at skrive i.


Se video - sådan bruger i PUX værktøjet:


Til de små belastninger i hverdagen

PUX er ikke et værktøj, man skal bruge til at gennemføre store arbejdspladsforandringer og løse store problemer. PUX er udviklet til, at man bruger det i teamet på arbejdspladsen til at tage hånd om de helt små belastninger i hverdagen. Eks:

  • Vi holder møder på et tidspunkt, der passer mig skidt
  • Det presser mig at skulle nå at vaske alle mine borgere inden morgenmaden
  • Flere i teamet er trætte og ømme i kroppen, når vi har hjulpet børnene i tøjet
  • Vi bruger uforholdsmæssig lang tid på at løse en opgave, fordi vores kompetencer ikke helt rækker

Se i nedenstående videoer eksempler på, hvordan PUX kan være med til at løse helt konkrete udfordringer i daginstitutioner:

 

Kaos i garderoben

Kaos efter frugt

Kaos i køkkenet

Selvom det er små belastninger/problemstillinger, kan det have en stor effekt at sætte ind over for dem i tide.

Forskningen viser, at hvis man har belastninger løbende hen over længere tid, så kan det ende med, at man bliver overbelastet og i sidste ende bliver så presset, at man må sygemelde sig.


Hvorfor er PUX-værktøjet relevant? Hør forsker Annette Meng fortælle mere om projektet i videoen:


Baseret på en velkendt model

Belastningerne skyldes ofte en ubalance mellem ressourcer og krav i arbejdet. På medarbejderniveau er det ofte nemmere at arbejde med ressourcer end med de krav, der stilles til en i arbejdet.

Udviklingen af værktøjet er derfor bygget på en solid forskningsbaseret model: SOK-modellen. SOK står for selektion, optimering og kompensation. Det tætte samarbejde med medarbejderne i daginstitutioner førte til, at den forskningsbaserede SOK-model blev oversat til det mere praksisrettede værktøj PUX.


Hør Annette Meng forklare mere om SOK-modellen:


Om udviklingen af værktøjet

Værktøjet kommer fra arbejdet i forskningsprojektet ”Bedre mental sundhed i private daginstitutioner”, som har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en indsats, der skal hjælpe pædagogisk personale i private institutioner med at håndtere pressede situationer og på den måde på sigt bidrage til at mindske stress og øge medarbejdernes trivsel.

I spidsen af projektet er NFA-forsker Annette Meng og arbejdsmiljøkonsulent gennem 35 år Helle Niewald. PUX-værktøjet er udviklet i tæt samarbejde med konkrete arbejdspladser (daginstitutioner).

Projektet er økonomisk støttet af Velliv Foreningen og løber frem til juni 2023.


Yderligere information

Arbejdsmiljøkonsulent Helle Niewald, ErgoSupport