Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om, hvordan beskæftigede i Danmark opfatter deres arbejdsmiljø og følge udviklingen i deres helbred.

Formål

Formålet med dette spørgeskema er løbende at indhente viden om, hvordan beskæftigede i Danmark selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og følge udviklingen i deres helbred i perioden 2012-2020.

Resultaterne anvendes først og fremmest af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne, men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for at følge med i udviklingen.

Om værktøjet

Spørgeskemaet er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til løbende at følge udviklingen i beskæftigedes egen opfattelse af deres arbejdsmiljø og helbred i perioden 2010-2020. Spørgeskemaet består af 53 hovedspørgsmål, som er inddelt i følgende emneområder:

 • Din beskæftigelse
 • Arbejdets planlægning og tilrettelæggelse
 • Engagement i arbejdet
 • Arbejde og privatliv
 • Negative oplevelser på arbejdspladsen
 • Ulykker, sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Støj, vibrationer og vådt arbejde
 • Din fysiske aktivitet på arbejde
 • Løft i dit arbejde
 • Generel jobtilfredshed
 • Din arbejdsevne
 • Velbefindende, træthed og søvn
 • Dit helbred
 • Dig selv og dine vaner

Du kan downloade spørgeskemaerne fra ’Arbejdsmiljø og Helbred'-undersøgelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Spørgeskemaet findes kun på dansk.

NFA har undersøgt beskæftigedes egen opfattelse af deres arbejdsmiljø og helbred firegange - i 2012, 2014, 2016 og 2018.
Resultaterne fra undersøgelserne finder man på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Sådan gør du

Du er velkommen til at downloade spørgeskemaet og anvende det som det er, så længe du krediterer Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Baggrund

I 2011 indgik den daværende regering en politisk aftale om en national arbejdsmiljøstrategi for perioden 2012-2020.

En følge af aftalen var, at NFA udviklede et spørgeskema, som ca. hvert andet år skulle udsendes til et repræsentativt udsnit af beskæftigede på danske arbejdspladser for løbende at kunne følge udviklingen i deres egen opfattelse af deres arbejdsmiljø og helbred i perioden 2012-2020.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne, virksomhederne og andre indenfor arbejdsmiljøområdet mulighed for at identificere indsatsområder, der kræver en ekstra indsats for at leve op til målene i den nationale arbejdsmiljøstrategi.